„МБАЛ СВЕТИ ПАНТАЛЕЙМОН – Плевен“ ООД обявява свободни позиции за специализация!

01.03.2023 16:05

МБАЛ СВЕТИ ПАНТАЛЕЙМОН – Плевен ООД

На основание чл.17, ал.1, ал. 3 от Наредба № 1 от 2015 г. за придобиване на специалност в системата на здравеопазването

„МБАЛ СВЕТИ ПАНТАЛЕЙМОН – Плевен“ ООД

ОБЯВЯВА СВОБОДНИ ПОЗИЦИИ ЗА СПЕЦИАЛИЗАЦИЯ

по условията на чл. 68, ал. 1, т. 2 от КТ /до изпълнение на учебната програма/

За следдипломно обучение на студенти с професионална квалификация по медицинска професия от професионално направление „Здравни грижи“ за придобиване на специалност „Операционна и превързочна техника“.

      Изисквания към кандидатите: медицинско образование, членство в БЛС, стаж в „МБАЛ СВЕТИ ПАНТАЛЕЙМОН-ПЛЕВЕН” ООД е предимство.

Приемът на документи ще се осъществява на адрес: град Плевен, ул. „Трите бора“ № 24 на Регистратура.

Одобрените кандидати ще бъдат поканени за събеседване след предварително уговорени дата и час!

#тагове:

НАЙ-НОВИ: