Приеха нови по-ниски цени на абонаментните карти за електробусната линия Плевен – Гривица

24.02.2023 11:11

 

Нови, по-ниски цени на билети и абонаментни карти за междуселищната линия Плевен – Гривица, обслужване от електробуси на общинската фирма “Тролейбусен транспорт“, прие Общинският съвет на Плевен. Решението на съветниците е във връзка с Постановлението на Министерския съвет от 25 януари 2023 г., с което се въвежда намаление на цени при ползване на обществения транспорт за периода от 1 февруари до 31 декември 2023 г. и последващо писмо от “Тролейбусен транспорт“ ЕООД.

В министерският акт е регламентирано процентното намаление, въз основа на което следва да се определят минимални размери на цените за пътуване по основни градски линии и междуселищен транспорт, в сравнение с редовните цени, както следва:

  • със 70 на сто за ученици в дневна форма на обучение с навършени 10 години и студенти и докторанти в редовна форма на обучение;
  • с 40 на сто лица, получаващи пенсия по условията на глава шеста от КСО, навършили възрастта по чл. 68, ал.1-3
  • с нулева стойност за деца до 10 навършени години (пътуват безплатно и с превозен документ – карта за безплатно пътуване по вътрешноградския и билет с по междуселищния автомобилен транспорт).

Предложението, внесено от “Тролейбусен транспорт“ – Плевен, касае единствено цените на билети и карти за пътуване по електробусната линия Плевен – Гривица, като се уточнява, че по отношение на превозните документи за основни градски линии цените остават непроменени, тъй като отговарят на изискванията за намаление, посочени в Постановлението.

„Видно е, че е спазен указаният от Министерския съвет минимален размер на намаление на карти за пътуване за ученици и пенсионери, както и че цената на билета за деца до 10 навършени години е с нулева стойност“, се посочва в писмото до съветниците от инж. Ангел Несторов, управител на общинското дружество “Тролейбусен транспорт“.

Във връзка с посочените обстоятелства, Общински съвет – Плевен прие промени в Тарифата на цени на превозните документи за превоз на пътници от „Тролейбусен транспорт“ ЕООД в частта й карти и билети по автобусна линия „Плевен – Гривица“, както следва:

  • Билет за пътуване на деца от 7 до 10 навършени години – 0,00 лв.;
  • Месечна абонамента карта за учащи по автобусна линия Плевен – Гривица – от 50 лв. става 21 лв.;
  • Месечна абонамента карта за лица, получаващи пенсия – от 50 лв. става 42 лв.

Решението е със срок на действие до 31 декември 2023 г.

Електробуси на общинската фирма „Тролейбусен транспорт” обслужват междуселищната линия Плевен – Гривица, съгласно решение на Общинския съвет за разкриване на новия маршрут от м. юни миналата година.  Електробусите и зарядните станции за тях бяха доставени в края на 2021 г. в изпълнение на проекта „Утвърждаване на екологосъобразния обществен транспорт в Плевен“ по Оперативна програма „Околна среда 2014-2020“.

Това информират от ОбС – Плевен.

#тагове:

НАЙ-НОВИ: