Проф. Карел: „Сърце и Мозък“ е болница на световно ниво!

10.02.2023 15:15

Българският Кардиологичен Институт (2 високотехнологични болнични комплекса в Плевен и Бургас, 5 специализирани кардиологични болници и 15 медицински центрове) покрива 2/3 от територията на страната. От основаването си, преди 15 години до момента БКИ се стреми да подобри достъпността до високоспециализирана медицинска помощ, повиши качеството и удължи продължителността на живот. Постоянният стремеж към повишаването на квалификацията на екипите, придобиването на нови знания и умения е основен приоритет в работата ни. Защото за нас пациентът винаги е на първо място.

Не е случайно, че в началото на седмицата беше публикувана информация от НЗОК относно брой реализирани кардиохирургични операции в страната от която става ясно, че ,Сърце и Мозък’ са лидери в кардиохирургията в България. (за 2022 г. са извършени 5682 операции в 10 болници в страната, 24% процента от тях са извършени при нас).

Проф. Карел е за първи път в страната ни. Специалист с изключителен опит (12 000 кардиохирургични процедури), с над 800 научни публикации, участвал в над 50 хуманитарни мисии. Експертизата му включва заболявания на аортата, аортна дисекация, вродени болести на аортата, торако-абдоминални аневризми, инфекциозен ендокардит, хирургия на трикуспидална клапа, трансплантология, транскатетърни клапни интервенции, кардиореанимация, екстракорпорално кръвообръщение, механичен циркулационен съпорт и др.

Основната задача на проф. Карел е да инспектира работата , присъства на планираните оперативни процедури и контролира качеството на изпълнението им от екипите ни.

  • проф. Карел, д-р Йордан Красналиев и доц. Владимир Корновски извършиха 5 операции на митрални и аортни клапи, байпас операции и комбинирани кардиохирургични интервенции. Всяка от тях със средна продължителност между 3 и 5 часа.
  • Екипите в хирургична зала включват – 3 кариохирурзи, анестезиолог, анестезиологична и хирургична сестра.

Проф. Карел отбеляза: „Сърце и Мозък“ е болница на световно ниво. Оперативните зали са оборудвани отлично, създадената организация на работа е безупречна. Дейността на клиниките е организирана на най-високо ниво. Знанията и уменията на екипите са впечатляващи, а желанието да научат повече и придобият нови умения са забележителни“.

,Сърце и Мозък’ в цифри:

От стартиране на работата на клиниката по кардиохирургия (февр 2017 г.) до 31.12.2022 г. са извършени 3395 кардиохирургични интервенции.

В болницата работят клиники и отделения с най-високо ниво на компетентност в 13 медицински направления. Разполага с единствения гама нож в страната, невронавигация, хибридни операционни зали, генетична лаборатория. Предстои разкриването на нови дейности свързани с майчино и детско здравеопазване (нови 10 клиники и отделения).

Проф. Карел: „Горд съм с моите колеги доц. Корновски и д-р Красналиев и техните екипи!“

За последните 24 часа екипите са извършили 6 кардиохирургични операции. Проф. Карел е запознат с рутинната практика на сърдечните хирурзи в ,Сърце и Мозък’ да извършват байпас операции като използват само артериални присадки, което води по-голяма преживяемост на поставените байпаси. Рутинно се използват  безшевни аортни клапи, които съкращават оперативното време и позволяват извършването на операцията през по-малък  разрез.

Представяме ви два случая от последните 24 часа:

32 г. пациент, опериран за стеснение на аортата и с изява на прогресираща тежка сърдечна недостатъчност и вроден сърдечен порок (бикуспидна аортна клапа– с две платна). Постъпва в ,Сърце и Мозък’ Плевен въпреки оптимизираната лекарствена терапия със задух и при лека физическа натовареност.

Преценката дали само аортната клапа причинява тези симптоми на сърдечна недостатъчност, или има и рекоарктация (новообразувано стеснение на мястото на оперираната в детска възраст аорта) е от съществено значение.  След всички инструментални и физикални тестове се установява  добър резултат в зоната на оперираната аорта, като специалистите вземат решение да се премине към премахване на тежката аортна исуфициенция (недостатъчност). Оперативната процедура продължи около 3 часа. Пациентът към момента е на самостоятелно дишане и е  контактен. Започнала е физикална рехабилитация. Очакванията са в периода на проследяване на младия човек да бъде установено възстановяване на функцията на сърцето.

Професионализмът на екипите се изразява в точната преценка и избора на подход за лечение на пациента. Специфичното e анатомично малкия размер на аортата, което налага  пластика на аортния корен с цел да бъде имплантирана най-подходящата за пациента аортна клапа.

Вчера, 9 февруари, по спешност е приета жена с белодробна емболия, препратена от друга болница. Жената постъпва в животозастрашаващо състояние.  Дясната част на сърцето е била изключителна натоварена,  било е невъзможно то да функционира нормално.  Съществувал е риск от спиране на сърдечната дейност. При прегледа и диагностичните изследвания се установява масивна белодробна емболия, която не е показана за лекарствена терапия и пациентката  в шоково състояние е оперирана вчера вечерта. Премахнати са всички тромботични материи от белодробните артерии. Днес пациентката е екстубирана (диша самостоятелно) и е с добри показатели на функциите на белия дроб и сърцето.

#тагове:

НАЙ-НОВИ: