Десетте постоянни комисии в Общинския съвет разглеждат отчета на кмета за третата година от мандата

08.02.2023 12:18

 Отчет за постигнатото в отделните направления през третата година от Програмата за управление на мандат 2019-2023 г. представя този месец пред общинските съветници кметът на Плевен Георг Спартански. „Отчетът ще бъде разгледан от колегите във всичките 10 постоянни комисии в края на месеца“, информира председателят на Общински съвет – Плевен, Мартин Митев.

Представянето на отчета пред Общинския съвет е в изпълнение на чл.44, ал.5 от Закона за местното самоуправление и местната администрация. Съгласно този текст кметът представя пред съветниците програма за управление за срока на мандата в 3-месечен срок от полагането на клетвата. Програмата съдържа основните цели, приоритети, дейности, сроковете за изпълнение и очакваните резултати. Годишен отчет за изпълнението й се внася всяка година от мандата.

В отчета до съветниците за третата година от мандат 2019-2023 г. градоначалникът посочва, че през изминалата 2022 г. е започнало бавно възстановяване на икономиката и социалната среда след пандемията от COVID-19, което бе усложнено от военните действия в Украйна. Нарасналите цени на енергията и храните, затрудненията в доставките и възстановяването на търсенето след пандемията са довели до разширяване на ценовия натиск и увеличаване на инфлацията. Едновременно с геополитическата несигурност и влошаващите се глобални икономически перспективи, предсрочното произвеждане на парламентарни избори у нас доведе до нестабилна политическа среда и забавяне на изпълнението на редица проекти и програми. Годината започна и без приет държавен бюджет.

Въпреки несигурната политическа и икономическа среда и предизвикателствата в различните сфери пред местната власт, през 2022 г. Община Плевен е успяла да се справи и да осигури непрекъснатост на изпълнение на възложените функции. Реализирани са голяма част от предварително начертаните дейности във всички направления. В отделни точки в отчета са посочени и дейностите в община Плевен за посочения период в отделните сфери: Развитие на икономиката; Развитие на масовия градски транспорт и транспортната инфраструктура; Устройство на територията; Обществен ред и сигурност; Здравеопазване; Социална среда; Образование; Развитие на условията за спорт и отдих; Опазване на културно-историческото наследство; Култура и туризъм; Административно обслужване.

В заключението в отчета се посочва, че през периода целите на Програмата за управление са постигнати в значителна степен, създадени са и условия за устойчиво развитие на общината.

Пълният текст на Отчета за третата година от мандат 2019 – 2023 г. е публикуван в дневния ред на февруарските заседания на всичките десет постоянни комисии в Общински съвет – Плевен: https://obs.pleven.bg/bg/zasedaniya-na-postoyanni-komisii-prez-mesets-fevruari-2023-g

Това информират от Пресцентър на ОбС – Плевен.

#тагове:

НАЙ-НОВИ: