Продължават грижите за хора от уязвими групи в Община Пордим

07.02.2023 12:39

Грижата за хора от уязвими групи, както и тяхната подкрепа за достоен живот, са дълг на всички нас. В тази връзка се радваме да споделим с Вас за новия социален проект „Грижа в дома в Община Пордим”, финансиран от Програма „Развитие на човешките ресурси“ 2021-2027 г. и Европейският социален фонд + при споделено управление към Министерството на труда и социалната политика. Стойността на безвъзмездната финансова помощ, предвидена за Община Пордим, е в размер на 285 723.88 лв.

Той е насочен към нуждаещи се от подкрепа възрастни хора и лица с увреждания и ще осигури заетост на 14 безработни лица в рамките на 12 месеца. Те ще бъдат назначени като домашни помощници, изпълняващи доставки по домовете. По проекта ща бъдат назначени и специалисти като координатор, медицинска сестра и психолог, които да подпомагат изпълнението на дейностите.

Обхватът ще е не по-малко от 52 нуждаещи се лица. Ще се подсигурят и здравни грижи от медицинска сестра и психолог, чиято задача е да извършват консултации относно превенция и профилактика на физическото и психическото здраве и социално значими заболявания, с цел подобряване здравния статус на потребителите.

По този начин се надграждат и разширяват възможностите на Община Пордим да предостави социални услуги и подкрепа на нуждаещите се в домашна среда, повишавайки качеството им на живот и социална закрила, а финансовият ресурс е насочен директно към хората, които са потребители по проекта. Това е отговорната социална политика, достигаща пряко до нуждаещите се лица.

Това информират от Община Пордим.

#тагове:

НАЙ-НОВИ: