Пордим става университетски град

02.02.2023 17:46
Днес, 2.02.2023, година кметът на общината Детелин Василев и ректорът на Медицински университет Плевен професор доктор Добромир Димитров подписаха договор за стопанисване и управление на недвижим имот, собственост на община Пордим.
До днешното решение се стигна след като на 11.05.2022г. от медицинския университет Плевен се получи писмо, с което се отправя запитване за предоставяне на сграден фонд за разкриване на Факултет по ветеринарна медицина.
След редица изискуеми процедури и с Решение № 527/ 29.11.2022г Общински съвет Пордим с пълно мнозинство даде съгласие за предоставяне безвъзмездно за стопанисване и управление на недвижим имот – публична общинска собственост, съставляващ УПИ II-40, кв. 85 по плана на гр. Пордим, с площ 10 000 кв.м., заедно с построените в него сгради за откриване и функциониране на Факултет по ветеринарна медицина към медицински университет Плевен.
Разположението на град Пордим в непосредствена близост до областния център, земеделският профил на общината и подходящата материална база за реализирането на пълноценен учебен процес, съчетан с подходящите условия за практически занимания в реална среда на студентите от Факултета по ветеринарна медицина, са предпоставки за дългосрочно и успешно сътрудничество между общината и МУ-Плевен.
На Пордим му прилича да е студентско градче, тъй като връщайки се назад във времето в далечната 1929 година д-р Едуард Хаскел в тази сграда създава първия на Балканския полуостров Селски народен университет, който по онова време е първия Земеделски колеж в България.
За общинското ръководство е огромно предизвикателство възможността да изпълни със съдържание сградата на бившия Селски народен университет и по този начин да спомогне за икономическото развитие на общината, а също така и за утвърждаването на Медицинския университет Плевен, като университетски и медицински център за Северна България.
Информация и снимки: Община Пордим
#тагове:

НАЙ-НОВИ: