Кметът на Община Пордим подписа днес договор за проект „Укрепване на общинския капацитет в Община Пордим”

02.02.2023 13:42

Днес, 2.02.2023 година Кметът на община Пордим Детелин Василев подписа Административен договор предоставяне на безвъзмездна финансова помощ за изпълнение на проект „Укрепване на общинския капацитет в Община Пордим”, финансиран от Програма „Развитие на човешките ресурси” 2021-2027 г.
Бюджетът на проекта е 59 521.99 лева, а времето за изпълнение – 24 месеца.


Целта на проекта е оказване на подкрепа на служителите, ангажирани с изпълнението на правомощията им по Закона за социалните услуги (ЗСУ), Закона за хората с увреждания (ЗХУ) и Закона за лична помощ (ЗЛП). Задачата е предоставяне на по-ефективна, ефикасна и качествена грижа на хората от най-уязвимите групи, живеещи в община Пордим.
Проектът ще допринесе и за гарантиране на равен достъп до социални услуги, отговарящи на индивидуалните потребности на гражданите, както и правото на всеки от тях на подкрепа за живот в домашна среда и в общността, и насърчаване на интегрирания подход при осигуряването на подкрепа.
С проектните дейности ще се подкрепи реформирането на системата на социалните услуги и улесняването на преходите към новите механизми на местно ниво, чрез развитие и укрепване на общинския капацитет в Пордим.
В рамките на проекта ще бъдат наети трима служители, един нов и двама настоящи служители.
В дейностите по обучение и супервизия ще бъдат включени общо седем служители, които участват в изпълнението на правомощията им по ЗСУ, ЗХУ и ЗЛП.
Осъществяването на проекта ще подпомогне решаването на идентифицираните проблеми и задоволяване нуждите на целевата група. Подкрепата ще бъде насочена към улесняване достъпа до социални услуги в общността, в подкрепа за социално включване на възрастни и хора с увреждания. Ще се подобри качеството на живот на възрастните и хората с увреждания чрез създаване на условия и подкрепа за ефективно упражняване правото им на независим живот и социално включване, при зачитане на правото им на личен избор, съобразен с техните възможности и специфични потребности.

Това информират от Община Пордим.

#тагове:

НАЙ-НОВИ: