Продължават грижите за възрастните хора в Община Кнежа

01.02.2023 16:10
Грижата за хора от уязвими групи, както и тяхната подкрепа за достоен живот, са дълг на всички нас. В тази връзка се радвам да споделя с Вас за новия социален проект „Грижа в дома в Община Кнежа”, финансиран от Програма „Развитие на човешките ресурси“ 2021-2027 г. и Европейският социален фонд + при споделено управление към Министерството на труда и социалната политика. Стойността на безвъзмездната финансова помощ, предвидена за Община Кнежа, е в размер на 427 476 лв. Това информира кметът на Община Кнежа Илийчо Лачовски.
Проектът е насочен към нуждаещи се от подкрепа възрастни хора и лица с увреждания и ще осигури заетост на 23 безработни лица в рамките на 12 месеца. Те ще бъдат назначени като домашни помощници и работници, изпълняващи доставки по домовете.
Обхватът ще е не по-малко от 80 нуждаещи се лица. Ще се подсигурят и здравни грижи от медицинска сестра, рехабилитатор и психолог, чиято задача е да извършват консултации относно превенция и профилактика на физическото и психическото здраве и социално значими заболявания, с цел подобряване здравния статус на потребителите.
По този начин се надграждат и разширяват възможностите на Община Кнежа да предостави социални услуги и подкрепа на нуждаещите се в домашна среда, повишавайки качеството им на живот и социална закрила, а финансовият ресурс е насочен директно към хората, които са потребители по проекта. Това е отговорната социална политика, достигаща пряко до нуждаещите се лица.
#тагове:

НАЙ-НОВИ: