Проектно предложение за облагородяване на дворното пространство на ДГ „Иглика“ по „Красива България“ ще подаде Община Плевен

27.01.2023 11:31

Общински съвет – Плевен одобри предложението за подаване на проектно предложение за облагородяване на дворното пространство на Детска градина „Иглика“ по Проект „Красива България“. Предложението на Община Плевен е за предоставяне на финансиране по мярка М02 „Подобряване на социалната инфраструктура“, част от програмата на Министерство на труда и социалната политика за намаляване на безработицата и стимулиране на заетостта в страната, финансирана от програмния бюджет по Националния план за действие по заетостта. Мярката е насочена към осигуряване на подходяща и рентабилна образователна и здравна инфраструктура, съвместима с бъдещите изисквания на населението, както и към оптимизация и модернизация на социалната инфраструктура, предоставяща услуги в общността, които не са от резидентен тип.

За облагородяване на дворното пространство на ДГ „Иглика“ има изготвен инвестиционен проект и издадено разрешение за строеж. Предвижда се да бъдат премахнати компрометираните и опасни детски съоръжения, изграждането на нови такива, поставяне на 9 нови пейки, ремонтиране на алеите и озеленяване на дворното пространство.

Крайният срок за подаване на проектното предложение е 20 февруари 2023 г.

Това информират от Община Плевен.

#тагове:

НАЙ-НОВИ: