Клиентите на „Топлофикация Плевен“ с принос за опазване на природата

27.01.2023 11:50

„За всички наши клиенти предлагаме възможност за получаване на електронна фактура. Безплатната услуга осигурява на клиентите бързина, сигурност и удобство при изпращането на документи в електронен носител.“, заяви инж. Йордан Василев, директор на „Топлофикация Плевен“.

Той посочи, че въведената практика е част от мерките за подобряване на цялостната клиентска политика на дружеството. Инж. Василев обясни, че процедурата за преминаване от хартиена към електронна фактура е максимално опростена.

“Необходимо е попълване и подаване на „Заявление-декларация“ по електронен път или на място в Центъра за работа с клиенти. Формулярът по образец може да бъде изтеглен и от сайта на топлофикационното предприятие.“ посочи инж. Василев.

Изпълнителният директор заяви, че най-голямото предимство на електронното фактуриране е грижата за опазването на околната среда.

„С избора на Е-фактура допринасяме за намаляване на изсичането на горите. За нас приносът в подобряването на въздействието върху околната среда е основен принцип в цялостната ни дейност като социално-отговорно предприятие.“ посочи инж. Василев. Той допълни, че запазването на ценните ни природни ресурси зависи от всеки един от нас.

„Електронната фактура е документ, подписан с валиден електронен подпис и е напълно равностойна на съответния хартиен носител. Получаването й става още в момента на нейното издаване.“, обясни инж. Василев. Той посочи, че при издаването на електронна фактура се свежда до минимум допускането на грешки при поредността, дублирането на номерация, анулирането и архивирането на документи.

Директорът на „Топлофикация Плевен“ заяви, че цифровият сертификат или универсалният електронен подпис гарантират автентичността на произхода и ненарушимостта на съдържанието на документа, който се изпраща на посочения от клиента електронен адрес.

По думите на инж. Йордан Василев все повече клиенти избират електронната фактура пред хартиената и по този начин дават своя принос за намаляване на изсичането на горите в България. „Всяко дърво произвежда кислород, който е достатъчен за 10 души в продължение на 1 година.“ каза инж. Йордан Василев.

 

#тагове:

НАЙ-НОВИ: