При минус 19 градуса започва строителството на Панорамата преди 46 години

19.01.2023 7:44

Бързаме, загърнати в палтата и се сърдим, ако някоя улица не е добре разчистена. Припомняме си студени зими, коментираме кога е било толкова студено. Телевизиите услужливо припомнят каква температура трябва да ни осигури работодателят… Днес за мнозина от младите ще бъде едва ли не фантастично, че първата копка на  плевенската Панорамата е направена на 19 януари 1977 година при минус 19 градуса! Прави я плевенското предприятието Строителна механизация, ръководена от Васил Генов. Снегът е дълбок над половин метър?! Багерите и самосвалите работят денонощно на две смени. На работещите се дава горещ чай…

За няколко дни са изкопани 20 000 куб. м земна маса Това дава възможност в  изкопа да влязат строители, за да започнат фундирането на сградата. На 2 февруари се полага първият бетон в основите на сградата и по-нататък се извършват основните строителни работи. Ежедневно, в помощ към основната бригада, се включват доброволци от различни предприятия и учреждения на града и окръга. Те извършват общи работи с цел да се увеличи производителността на основната бригада. Работи се на три смени, за целта цялата строителна площадка е осветена с прожектори. За по-добро механизираното обслужване на площадката и подаването на материали към  монтираните два кулокрана се прибавят още два.

На 4 март, само един месец след полагането на първия бетон, Румъния и Северна България са разтърсени от силно земетресение  във Вранча, което се усеща и в Плевен. Към този момент фундирането на сградата е завършено, а вдигнатите в сутерена  зидове достигат значителна височина, без, обаче, да са укрепени със стоманобетонни колони и греди.  Обектът издържа на труса и нищо не е разрушено, но това задължава  да се предвиди с една степен по-висока от нормираната  устойчивост на сградата по време на земен трус. Това допълнително усложнява работата на плевенските инженери и конструктори, които, поради факта, че Плевен не попада в земетръсната зона, нямат опит в проектиране на сеизмичната устойчивост на сградите. Намерено е решение и на сградата е осигурена сеизмична устойчивост осма степен по скалата Медевед-Карник.

Само за един месец – март 1977 г.- проектът за сглобяемия цилиндър на панорамата и работните проекти за всички монтажни елементи –  колони, греди, панели са готови. Съоръжението е грандиозно: цилиндър  с диаметър 40 м и височина 20 м. През цялото време строителните работи са под  непрекъснат  инвеститорски  контрол, който стриктно следи  да се спазват проекти и строителните норми.

Всички необходими стоманобетонови елементи се произвеждат в плевенския завод за строителни конструкции „Ген. Ганецки”.  В същото време  плевенското предприятие за леки конструкции „Балканстрой” произвежда  елементите  за метална  покривна  конструкция. Когато тя е монтирана, сградата като цяло е затворена. Така към средата на юли 1977 г. е завършен грубият строеж заедно с покривна конструкция. Следва целенасочена работа да се завършат най-напред работите в панорамната зала, за да се монтира платното.

В края на юли 1977 г. започва  монтирането на платното в панорамна зала. То е изтъкано в текстилния комбинат в гр. Сурск, Пензенска област. Лененото платното е 115 метра  дълго и 15 метра  широко и пристига в Плевен в метална капсула. За да влезе в залата, се налага да се демонтират покривните панели и през покрива с кулокрана да се пусне на площадката, където сега е предметния план. Операцията по разгъването му е изключително сложна и се провежда под ръководството на  художника Н. Овечкин . След това той  и екипът от художниците  започват работа.

За десет месеца сложният инженерно –  художествен обект, единствен по рода си на Балканския полуостров е завършен. И вече 45 години Панорамата „Плевенска епопея -1877 г.” стои като бял гълъб на хълма – символ на Плевен, на подвиг и признателност.

Валери  Какачев

Регионален Военноисторически Музей Плевен             

#тагове:

НАЙ-НОВИ: