12-та авиационна база отчете 2022 година

12.01.2023 11:21

На 11 януари, в присъствието на командира на Военновъздушните сили генерал-майор Димитър Петров, в 12-та авиационна база гр. Долна Митрополия се проведе годишен Анализ, на който бяха отчетени резултатите от подготовката, войсковия ред и дисциплина през 2022 година.

В доклада си командирът на 12-та авиационна база – полковник Петър Банков направи обективна равносметка на извършената дейност през изминалата година, анализира резултатите от изпълнението на поставените задачи и начерта новите цели. „Трудности и предизвикателства не липсваха, но постигнатите резултати в дейността на базата доказват, че благодарение на високия си професионализъм личният състав изпълнява отговорно и качествено поставените от Командването на Военновъздушните сили задачи”.

Един от основните приоритети на базата е осигуряването на приемственост между поколенията летателен състав. Авиобазата прие в редиците си 10 лейтенанти от Випуск 2022. Летателната дейност се провеждаше ритмично и бе отчетено високо изпълнение на план-графика за летателна подготовка, проведени двусменни полети и успешно въведена в експлоатация нова материална част.

При максимална натовареност, авиационния инженерно-технически състав осигури в инженерно-авиационно отношение летателната дейност през годината, изпълни в срок и с високо качество видовете подготовки за полети, регламентните работи и работите за отстраняване на възникнали откази по авиационната техника.

Друго значимо направление, в което бяха съсредоточени усилията на базата, е провеждането на курсове за придобиване и повишаване квалификацията на военнослужещи за нуждите на ВВС. Работата на „Центъра за подготовка и обучение” отчете висок ръст на проведените курсове в сравнение с последните две години. През годината са проведени общо 30 курса, в които са преминали подготовка 283 специализанта. Положените усилия от страна на преподавателския състав за повишаване на качеството и ефективността на обучението, даде положителен резултат върху успеваемостта и формирането на трайни знания и умения в обучаемите.

Командирът на Военновъздушните сили генерал – майор Димитър Петров даде положителна оценка за дейността на 12-та авиационна база през 2022 год. Той изказа благодарност към командването и личния състав за положените усилия и отговорност, за добре свършената работа и проявен професионализъм. На всички той пожела здраве, увереност и сили за една успешна и ползотворна 2023 година.

Информация и снимки: 12-та авиационна база

#тагове:

НАЙ-НОВИ: