Ванелия Стоянова ще бъде временно изпълняващ длъжността кмет на Николаево

11.01.2023 9:34

Ванелия Ангелова Стоянова ще бъде временно изпълняващ длъжността кмет на кметство с. Николаево до края на мандата. Общински съвет – Плевен гласува решението на проведеното на 10.01.2023 г. извънредно заседание. Дневният ред на сесията включваше една единствена точка – избор на врид кмет на кметство с. Николаево, община Плевен.

При обсъждане на точката в залата бяха направени две предложения:

– за Ванелия Ангелова Стоянова, позната в населеното място с работата си като организатор на местния Клуб на пенсионера.

– и за Миглена Стефанова Каменова – работила в Кметството и изпълнява функциите на врид преди време.

След гласуване Общинският съвет избра за врид кмет на кметство с. Николаево до края на мандата Ванелия Стоянова. Кандидатурата й получи подкрепата на 27 общински съветници в залата, 10 гласуваха „въздържал се“, „против“ – няма.

До избора на врид кмет на кметство с. Николаево се стигна, след като с Решение №МИ – 415 от 15.12.2022 г. на Общинска избирателна комисия предсрочно бяха прекратени пълномощията на заемащия този пост Георги Мончев по негово желание. Съгласно чл.42, ал.7 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, „…Когато след прекратяване на пълномощията на кмет до края на мандата остава по-малко от една година, частични избори не се произвеждат. В тези случаи общинският съвет избира кмет на общината, кмет на района или кмет на кметството, като за кмет на общината се избира зам.-кмет или общински съветник.“

Това информират от ОбС – Плевен.

#тагове:

НАЙ-НОВИ: