Над 540 разрешения за строеж са издадени от Община Плевен за 2022 год.

10.01.2023 16:09

 

         Издадените разрешения за строеж от Община Плевен за изминалата 2022 год. са 544, сочи представен от Главния архитект Светослав Митев отчет. Всички те са потвърдени от контролиращия орган – Дирекцията за национален строителен контрол – Плевен. Удостоверенията за въвеждане в експлоатация са 140, 44 са разрешенията за смяна на предназначението. За периода са издадени 41 заповеди за смяна на титуляр в разрешение за строеж, а заповедите за изменения на Подробен устройствен план са 381. Съгласуваните и одобрени инвестиционни проекти, изменения на проекти и екзекутиви са 614, 625 са визите за проектиране. Издадените удостоверения за търпимост са 48, презаверяванията на разрешения за строеж, изгубили действието си – 25, 113 са заповедите за допълване на разрешения за строеж.

Представената статистика бележи ръст спрямо предходните две години, което е показател за подобряване на инвестиционния климат в община Плевен.

Това информират от Пресцентър на Община Плевен.

#тагове:

НАЙ-НОВИ: