Инж. Йордан Василев, Топлофикация Плевен: Няма да позволим българската енергетика да бъде закрита до 2026 година!

06.01.2023 9:30

Топлофикация Плевен е сред включилите се в голяма коалиция „Анти 40%“, в която заедно топлофикации, въглищни мини, политици и синдикати се обединяват в обща цел за промяна на поетия ангажимент за намаляване с 40% на въглеродните емисии до 2026 година.

SAMSUNG CAMERA PICTURES

Според експертите това е възможно чрез преразглеждане от Консултативния съвет по Европейската зелена сделка и последващото отнасяне на новото решение към Европейската комисия за становище.

„Ако условието за намаляване на въглеродните емисии с 40% до 2026 година отпадне, ще запазим целостта на българската енергетика! Енергийната стабилност и независимост ще бъдат компрометирани, ако се наложи въглищни и газови централи да преустановят дейността си толкова скоро, защото България все още няма нови мощности, които да ги заместят. Категорични сме, че ТЕЦ-овете на въглища и природен газ все още имат място в българската енергетика и все още е рано да се унищожават!“ каза инж. Йордан Василев изпълнителен директор на Топлофикация Плевен.

Въпреки, че основно засегнати от мярката за намаляване на въглеродните емисии са въглищните централи, предприятията, които работят на природен газ също изпитват притеснение за бъдещето си.

„При производството на енергия от природен газ, макар и по-малко, също се отделят въглеродни емисии. Топлофикация Плевен и другите газови централи в страната също плащаме данък за емитирането на въглеродни емисии. За нас е недопустимо и лишено от логика сто хиляди български миньори и енергетици да се оставят без препитание от днес за утре, без визия за тяхното бъдеще. Недопустимо и лишено от логика е и да се отказваме доброволно от сигурните и лесно прогнозируеми източници на енергия без да има нови мощности, работещи с други горива, които да ги заместят ефективно. Подобни решения се поемат след обстоен анализ, а не „защото така е удобно за някого“.“ каза инж. Йордан Василев изпълнителен директор на Топлофикация Плевен.

Според експерта намаляване на въглеродните емисии с 40% в толкова кратък срок ще застраши енергийната сигурност и икономиката на страната.

„Вместо да работим за плавен и справедлив енергиен преход и да спазваме въведения от ЕС принцип „Никой да не бъде изоставен“, с взетото решение конкурентоспособността на България ще пострада сериозно. За мен е изключително неразумно да се допусне чрез едно решение сто хиляди българи да останат без работа. Това би довело до социална и икономическа катастрофа в районите, където голяма част от населението са заети във въгледобива и въглищната енергетика.“ каза инж. Йордан Василев.

Инж. Йордан Василев заяви, че всички топлофикации в страната подкрепят зеления курс на Европа и инвестират, но процесът не може да се случи за толкова кратко време, както страната ни се е ангажирала.

„Няма да позволим българската енергетика да бъде закрита до 2026 година! Преходът към по-екологични източници на енергия не трябва да се осъществява под натиск, а с широко обсъждане и с внимание към всички рискове, които това решение крие. Трябва да се имат предвид интересите на всички засегнати страни. На база широк дебат трябва да се изгради национална стратегия за развитие на енергийния сектор, в която ключови трябва да бъдат гарантирането на сигурно енергийно снабдяване на достъпни цени, както и социалната справедливост.“ каза инж. Йордан Василев.

 

#тагове:

НАЙ-НОВИ: