Близо 80 000 клиенти са посетили салона за обслужване в НАП Плевен през 2022 година

05.01.2023 15:49

Около  7 000 нови потребители с ПИК вече ползват Портала за електронни услуги

Близо 80 000 клиенти са посетили салона за обслужване в офис на НАП Плевен през 2022 година. Над 17 000 от тях са потърсили помощ в изясняването на здравноосигурителния си статус и са поискали удостоверение за непрекъснати здравноосигурителни права.

Служителите на плевенския офис през изминалата година са издали близо 7000 удостоверения за ПИК /персонален идентификационен код/. Общият брой на електронните услуги, достъпни с персонален код, надхвърля 60.  Сред тях са подаване на данъчни и осигурителни декларации, справки за задълженията с възможност за плащане, включително и за местни данъци и такси, справки за изплатени доходи, за осигурителен доход, актуално състояние на трудови договори, подаване на заявления и получаване на удостоверения и др.  С ПИК на НАП могат да се ползват както е-услугите на приходната агенция, така и е-услуги, предоставяни от други администрации, сред които НОИ, Националната здравно-осигурителна каса, Агенция по заетостта, Агенция по вписванията, Министерство на земеделието, 60 общини и други.

Близо 23 000  клиенти са посетили офиса на НАП Плевен, за да подадат данъчни и осигурителни декларации, уведомления за трудови договори и да платят публичните си задължения чрез ПОС терминал.

Средно 7 минути са били необходими за обслужването на един клиент, в което се включва и времето за изчакване, посочват от офиса.

#тагове:

НАЙ-НОВИ: