В Червен бряг откриват общински център за намаляване на битовите отпадъци

15.12.2022 11:31
През 2020 г. стартира проект „Демонстрационен проект за намаляване на количеството депонирани отпадъци чрез подготовка за повторна употреба“.
Основните задачи на проекта бяха да се подпомогне постигането на целите заложени в чл. 31, ал. 1 от Закона за управление на отпадъците, по отношение на битовите отпадъци, чрез изпълнение на дейности по предотвратяване на образуването и подготовка за повторна употреба на битови отпадъци на територията на община Червен бряг, както и повишаването на самосъзнанието за прилагане на мерки на индивидуално ниво за предотвратяване образуването на отпадъците и разделно събиране на специфични потоци.
За постигането на поставените цели бяха извършени редица дейности. Бяха подготвени помещения за обособяване на общински център за намаляване на битовите отпадъци, бе направена доставка на оборудване, както и беше създадена електронна платформа за проследяване на количеството и вида на приетите битови отпадъци и подготовката им за повторна употреба.
По време на кампанията бяха изработени графично портфолио с визуална идентичност на проекта, информационни материали – плакати и флаери, които бяха разпространени на територията на града. Част от информационната кампания бе разработването ръководство за повторна употреба, което заедно с изработените еко торби бяха предоставени на гражданите на Червен бряг. Разпространението на резултатите завърши с организиране и провеждане на събитие за популяризиране на центъра, екологично образование и насърчаване на повторна употреба и забавления за участниците, както и изпълнение на регионален семинар с останалите участници в регионалното сдружение за управление на отпадъците.
Това информират от Община Червен бряг.
#тагове:

НАЙ-НОВИ: