Беседа и тренинг за ученици и родители се проведе в ОУ,, Христо Ботев‘‘ – село Пелишат

15.12.2022 10:25

На 14 декември в ОУ,, Христо Ботев‘‘ – село Пелишат се проведе беседа и тренинг – дискусия с ученици и родители по проект от Националната програма ,,Подкрепа на образователните медиатори и социални работници“. Беседата с учениците от прогимназиален етап на тема  ,,Промени в юношеска възраст. Общуване с връстници“ бе проведена от лектора психолог Валентин Минков. Тренинг- дискусията на тема ,,Управление на дисциплината – овладяване на агресивните прояви  и неприемливо поведение на учениците“ бе проведена от психолог Марина Трифонова и със съдействието на координатора на Превантивно информационният център по зависимости Антоанета Мачева.

Това информират от училището.

#тагове:

НАЙ-НОВИ: