Над 500 ученици от СУ „Крум Попов” – град Левски се включиха в инициативи, посветени на правата на човека

14.12.2022 12:00

Над 500 ученици от СУ „Крум Попов” – град Левски се включиха в инициативи, посветени на правата на човека в период 5 – 9 декември 2022г. по проект „Знания за правата на човека”.

Цел: „Повишаване на демократичната компетентност и разбирането за правата на човека сред младите хора“ Инициативата бе насочена към всички ученици в училището. Дейностите са посветени на детските права. Реализираха се в училище и сред обществеността с помощта на учениците преминали през обучение по проекта и доброволци от училището.

Проведоха се :

  • Най-дългата рисунка за правата на децата: „Детство за всички“- за учениците от начален етап.
  • Конкурс за рисунка: : „Нарисувай своите права“- за ученици от 12-19г.
  • “Забавно междучасие”-”Ние сме толерантни” – имаме равноправен достъп до образование и равноправни възможности за успех.
  • „Моето „зелено“ училище“- засаждане на дървета и храсти в училищния двор и пускане на балони с надпис: „Имам право на чист въздух“. „Детски свят“- откриване на образователна детска площадка „Аз имам право да уча и играя“ за учениците от начален етап от доброволци и преминали обучение в проект „Знания за правата на човека“

#тагове:

НАЙ-НОВИ: