Образователната комисия в местния парламент ще разгледа проектни предложения за обновяване на две детски градини

12.12.2022 12:52

 

Община Плевен е в процес на подготовка на проектни предложения за обновяване и модернизация на две детски градини на територията на града – ДГ „Кокиче” и ДГ „Зорница“. И двата проекта са по процедура „Модернизация на образователна среда”, компонент 1: Образование и умения по Националния план за възстановяване и устойчивост (НПВУ) с финансиране по линия на Механизма за възстановяване и устойчивост. Предложенията са внесени в деловодството на Общинския съвет и следващата седмица ще бъдат разгледани първо в Постоянна комисия по „Образователна политика и читалищна дейност“, информира председателят на местния парламент Мартин Митев.

Целта на процедурата е в детското заведение да бъдат създадени условия за равен достъп до образование чрез изграждане на благоприятна образователна среда, която да съдейства за повишаване мотивацията за учене и самоподготовка на децата и учениците. Общият размер на помощта за Северозападния район за планиране е 7 570 902 лв. с ДДС. Съгласно условията за кандидатстване ДГ „Кокиче” и ДГ „Зорница“ попадат в компонент 4: Детски градини с три и повече групи, като максималната стойност за проектното предложение е ограничена до 2 000 000 лева с ДДС.

Всяко предложение за изпълнение на инвестиция трябва да бъде придружено от решение на Общинския съвет, с което се гарантира, че за предложения проект е осигурена неговата устойчивост, и че съответната образователна институция ще продължи да функционира като такава, както и че няма да бъде закривана за период, не по-малък от 5 години след крайното плащане към крайния получател.

Крайният срок за подаване на проектните предложения е 17,30 ч. на 20 януари 2023 година.

Това информират от ОбС – Плевен.

 

#тагове:

НАЙ-НОВИ: