“Топлофикация – Плевен” АД обявява своите намерения за цени на топлинна енергия за 2023г.

05.12.2022 15:06

SAMSUNG CAMERA PICTURES

 “Топлофикация – Плевен” АД на основание чл.36а, ал.1 от Закона за енергетиката и чл. 29 от Наредбата за регулиране на цените на топлинната енергия, обявява своите намерения за цени на топлинна и електрическа енергия по комбиниран способ във връзка с въвеждането в експлоатация на 3 броя Когенератори, както следва:

  • Цена за топлинна енергия с водна пара 309,44 лв/МВтч без ДДС
  • Цена за топлинна енергия с гореща вода – 274,63 лв/МВтч без ДДС
  • Цена за изкупуване на електрическа енергия от комбинирано производство – 1306,56  лв/МВтч без ДДС

Забележка: Стойностите са определени при прогнозни цени на квоти за емисии и на природния газ.

#тагове:

НАЙ-НОВИ: