Повишиха във военно звание военнослужещи от 12-та авиационна база – снимки

01.12.2022 12:01

Днес в 12-та авиационна база в гр. Долна Митрополия се проведе общ строй, на който бяха обявени заповеди за назначаване на длъжности и повишаване във военно звание на военнослужещи от състава на авиобазата.

Началникът на Щаба – полковник Ивайло Пешаков прочете заповеди на Командира на Военновъздушните сили, с които от 01.12.2022 год. се назначават на длъжност следните военнослужещи:

 • Майор Ивайло Кръстев е назначен на длъжност „Началник на служба „Бойно управление”.
 • Майор Петьо Замфиров – е назначен на длъжност „Началник на „Летищен център”.
 • Старши лейтенант Мирослав Бенов – е назначен на длъжност „Ръководител на полети в Служба „Бойно управление”.
 • Старши лейтенант Николай Николов от в.ф. 26450 – София е назначен на длъжност „Помощник-началник на служба КИНС”

Повишени във военно звание „майор” и назначени на длъжност са следните офицери:

 • Капитан Андрей Воденичаров – назначен на длъжност „Старши помощник-началник на служба „Бойно управление”.
 • Капитан Милен Матев – назначен на длъжност „Старши помощник-началник на отделение „Оперативно”.

Офицерски кандидат 1-ви клас Анатоли Панайотов – старши техник в група „Самолет и двигател“ на Ескадрила „Периодично обслужване и войскови ремонт” е повишен във военно звание „офицерски кандидат 2-ри клас“.

Старшина Ивайло Иванов е назначен на длъжност „Командир на „Инженерно-летищен взвод” на ескадрила „Летищно-техническо и битово осигуряване” и повишен във военно звание офицерски кандидат 1-ви клас.

Назначени на длъжност и повишени във военно звание „старшина”:

 • старши сержант Иво Петров – „Техник на самолет” в група СД на ЕПОВР;
 • старши сержант Николай Ветов –„Главен техник по радиоелектронно оборудване” в група РЕО на ЕПОВР.

Във военно звание старши сержант са повишени:

 • Сержант Николай Христов – ескадрила „КИНС”
 • Сержант Светлозар Парашкевов – ескадрила „КИНС”
 • Сержант Иван Иванов –ескадрила „КИНС”

Във звание сержант са повишени:

 • Младши сержант Мариян Димитров – авиомеханик в ескадрила „Периодично обслужване и войскови ремонт”
 • Младши сержант Мирослав Николов – началник на радиостанция в отдалечен комуникационно-информационен възел – Радишево в Ескадрила „КИНС”

Редник 3-ти клас Калоян Христов е повишен във военно звание „младши сержант” и назначен на длъжност „Авиомеханик” в Ескадрила „Периодично обслужване и войскови ремонт”.

Назначени на длъжности са:

 • Старшина Нейко Христов от във военно формирование 28870 – София е назначен на длъжност „Началник на служба „Продоволствено и вещево осигуряване” в 12-та авиационна база.
 • старшина Емил Николов е назначен на длъжност началник на КТП в служба „Автомобилна и електрогазова техника”

–  старшина Любомир Генов е назначен на длъжност „Началник на служба „Автомобилна и електрогазова техника”.

– редник 3-ти клас Евлоги Стефанов е назначен на длъжност „Младши механик” в ЕПОВР;

– редник 3-ти клас Даниела Борисова от военно формирование 22790 Горна Оряховица е назначена на длъжност „Младши охранител” в Охранителен взвод;

– редник 1-ви клас Денис Бърковски от в.ф. 28860 Горна Малина е назначен на длъжност „Младши шофьор в ЕЛТБО”.

Командирът на 12-та авиационна база – полковник Петър Банков приветства всички и им пожела успехи в работата, много сили и енергия за изпълнение на поставените задачи.

Информация и снимки: 12-та авиационна база

#тагове:

НАЙ-НОВИ: