Топлофикация Плевен пуска в експлоатация модерна заместваща мощност!

28.11.2022 12:41

В началото на следващата година Топлофикация Плевен пуска в експлоатация модерна заместваща мощност, гарантираща по-добри екологични показатели. Благодарение на проекта са разкрити и нови работни места.

SAMSUNG CAMERA PICTURES

В началото на следващата година ще бъде финализирано изграждането на нова инсталация за комбинирано производство на топлинна и електрическа енергия в Топлофикация Плевен. Модерното съоръжение ще се използва като заместваща мощност.

За изграждане на съвременната и разчитаща на най-новите технологии когенерационна инсталация Топлофикация Плевен инвестира над 19 милиона лева лични средства и привлечен капитал.

„Новата инсталация за комбинирано производство на топлинна и електрическа енергия е високотехнологична и ще отговаря напълно на актуалните европейски екологични норми. Искаме плевенчани да знаят, че инвестираме не само, за да модернизираме Топлофикация Плевен, а и за да подобряваме непрекъснато качеството на услугите, на които те разчитат! Модерната инсталация ще покрива всички критерии за високоефективно комбинирано производство на топлинна и електрическа енергия.“ обясни изпълнителният директор на Топлофикация Плевен инж. Йордан Василев.

Новата мощност ще замести частично енергийни парогенератори №2 и №3, които предстои да бъдат изведени от експлоатация до реконструкция, тъй като към момента двете съоръжения се използват от дерогация по чл.20 на Наредбата за норми за допустими емисии на серен диоксид, азотни оксиди и прах, изпускани в атмосферата от големи горивни инсталации.

„Внедряването на новата когенерираща инсталация ще има положително въздействие върху качеството на въздуха в гр. Плевен, защото ще допринесе за значително подобряване на екологичните параметри, които дружеството постига, осъществявайки производствена дейност.“ обясни инж. Йордан Василев.

Директорът на дружеството разясни, че модерното съоръжение ще се състои от 3 газобутални двигателя с прикачени към тях електрически генератори.

„Основното предимство на внедряването на новото съоръжение е, че благодарение на монтираните 3 броя котел-утилизатори ще се оползотворява генерираната от газовите двигатели топлинна енергия. За да се гарантира нормалната и безопасна експлоатация на новата мощност разкрихме 13 позиции. Новите служители ще отговарят за съвестната и надеждна експлоатация, както и за правилната поддръжка на новата мощност“ обясни инж. Йордан Василев.

Общата инсталирана електрическа мощност на новата мощност на Топлофикация Плевен е 26,1 МВт, а генерираната топлинна енергия, която ще се подава към топлофикационната мрежа на гр. Плевен,  по план ще бъде над 16 МВтч.

Реализацията на проекта за нова когенерираща инсталация в Топлофикация Плевен стартира през 2020 година, като от миналото лято стартира и същинското строителство на новото съоръжение. В началото на следващата година се очаква модерната мощност да влезе в работен режим.

 

#тагове:

НАЙ-НОВИ: