ОУ „Валери Петров“ – Плевен бе домакин на среща по проект Еразъм +

26.11.2022 15:46

От 21 до 25 ноември ОУ „Валери Петров“ – Плевен бе домакин на среща по проект Еразъм + Projet 2020-1-IT02-KA229-079271. Гостите – учениците и учителите от пет европейски държави – Франция, Италия, Румъния, Гърция, Португалия се включиха в разнообразни дейности, подготвени от домакините по темата „Вода и въздух“. Всеки екип представи как се опазва чистотата на въздуха и водата в неговия регион и страна. По групи създадоха макети от природна материали в арт ателиета. Приветстваха направените от втори, трети и четвърти клас модели на дрехи от рециклирани материали.

На 22 ноември посетиха Общински център за извънучилищни дейности в с. Байкал, община Долна Митрополия, където под ръководството на г-н Иво Джокин поставиха къщички и хранилки за птици, измериха височина на дървета и определиха видовете облаци чрез приложението GLOBE Observer. На брега на река Дунав сами извършиха анализ на водата с мобилни полеви лаборатории, наблюдение с бинокли и далекоглед, запознаха се и с флората и фауната на Дунав. Измериха и чистотата на въздуха в хидрометеорологичната станция на Националния институт по метеорология и хидрология, филиал Плевен.

Последният ден участниците имаха за задача да се запознаят с институциите, които отговарят за опазване на околната среда. Срещата се проведе в залите на експозиция „Природа“ на Регионален исторически музей – Плевен. За активната си работа по тази важна за планетата тема бяха приветствани от г-жа Даниела Бачовска – началник на отдел „Организационно-методическа дейност и контрол“ в Регионален инспекторат по образование, Плевен. Весела Комаревска – главен експерт в Басейнова дирекция „Дунавски район“,  насърчи участниците да помогнат за пестенето и опазването на водата от замърсяване, а инж. Радослав Илиев – директор на дирекция „Контрол и превантивна дейност“ в РИОСВ насочи вниманието към мерките за опазването на атмосферния въздух.

Това информират за Плевен за Плевен от училището.

#тагове:

НАЙ-НОВИ: