Инж. Йордан Василев: С избора на електронна фактура клиентите на „Топлофикация Плевен“ проявяват отговорност към опазването на околната среда

24.11.2022 12:27

 

SAMSUNG CAMERA PICTURES

„Топлофикация Плевен“ напомня на клиентите си за възможността да получават своите фактури по електронен път. „Безплатната услуга е част от стратегията на предприятието за опазване на околната среда. С избора на E-Faktura потребителите стават наши съмишленици в каузата ни за една по-чиста и по-зелена околна среда.“ коментира инж. Йордан Василев, изпълнителен директор на топлофикационното дружество. Той заяви, че в сътрудничество с „Борика – Банксервиз“ имат за цел само с един клик клиентите да спестят време и да намалят излишния разход на хартия.

По думите на инж. Йордан Василев услугата е резултат от желанието на екипа на „Топлофикация Плевен“ да предлагат все по-високо ниво на обслужване и да изпълняват социалния си ангажимент като топлофикационно предприятие.

Инж. Йордан Василев посочи, че за получаване на електронна фактура клиентът трябва да предостави валиден имейл, чрез който ще се осъществява достъпът до индивидуалния потребителски профил в системата efaktura.bg“. За преминаването към електронно фактуриране на топлинна енергия е необходимо клиентът да заяви своето желание с попълване на „Заявление-декларация“ по образец. Надлежно оформените документи се представят в клиентския център на „Топлофикация Плевен“ или се изпращат на имейл адреса на дружеството – [email protected].“ обясни инж. Йордан Василев. Когато първата електронна фактура е готова, потребителите ще получат покана за регистрация от подателя [email protected].

Изпълнителният директор заяви, че изборът на електронна фактура дава достъп на клиентите до информация за издадените фактури по всяко време. По думите му eFaktura е валиден, електронно подписан данъчен документ и е напълно идентичен с хартиената фактура. Инж. Йордан Василев допълни, че когато абонатите получават фактурата си на своята електронна поща, се ограничава възможността личните им данни да попаднат при други хора.

Инж. Йордан Василев коментира, че към момента значителна част от техните клиенти вече са се отказали от хартиената фактура и са дали своя принос за опазването на околната среда. Директорът на „Топлофикация Плевен“ посочи, че с всеки тон спестена хартия се спасяват от изсичане над 10 дървета.

 

#тагове:

НАЙ-НОВИ: