23 ноември – Ден на психотерапията

23.11.2022 6:50

На 23 ноември се отбелязва Денят на психотерапията.

Психотерапията успява да отговори по задълбочен и адекватен начин на страданията, свързани със специфично човешките потребности и желания за саморефлексия и себеразбиране, за удовлетворяващи афективни взаимоотношения и автентична междуличностна среща, за личностово израстване и пълноценен живот, изпълнен със значим личен смисъл. Психотерапията не само подкрепя процесите на личностно израстване и развитие по посока на автономия и право на личен избор, (независимо как той може да бъде оценен, от гледна точка на психотерапевта), но и се включва в глобалното движение за развитие и преразглеждане на научната и социалната методология и практика в епохата на модерното и пост-модерно общество.

Българската асоциация по психотерапия (БАП) е регистрирана като неправителствена организация на 23 ноември 1993 година. Тя има свои Устав и Етичен кодекс. БАП е член на Европейската асоциация по психотерапия (ЕАП) и е Национална присъждаща организация за квалификацията „психотерапевт“. Като такава тя изгражда и поддържа националния Регистър на психотерапевтите в Република България и полага усилия за регламентирането и утвърждаването на психотерапията като професия. Правните аспекти на тази професионална среща между пациента/пациентите и психотерапевта/психотерапевтите са в процес на засилено законово регламентиране в цяла Европа, където психотерапията се разглежда като самостоятелна свободна професия и с инициативата на Европейската Асоциация по Психотерапия (ЕАП) вече е правно уредена в Германия (от 1998), Италия (1998), Австрия и Швейцария (2011), Франция и Обединеното Кралство.

Снимка: zdorovat.ru

#тагове:

НАЙ-НОВИ: