Награди за ученици от ДФСГ „Интелект“ от Национално състезание по бизнес информатика

23.11.2022 12:53

През месец ноември катедра „Бизнес информатика“ на Стопанската академия в Свищов организира и проведе превърналото се в традиция  Национално ученическо състезание по бизнес информатика – e-BI Competition 2022. Състезанието предизвика уменията за графичен дизайн и аналитичните способности на учениците от 11 и 12 клас, които трябваше да изготвят инфографика, разказваща история, която се крие зад предварително предоставена съвкупност от данни за клиенти на измислена застрахователна компания. Над 20 средношколци от 7 различни държавни и частни средни училища от 5 населени места на страната заявиха желание да се включат в състезанието. Най-голям бе броят на учениците от Държавно финансово-стопанска гимназия „Интелект“ в Плевен – за втора поредна година се регистрират 5 участника. Освен тях в надпреварата се включиха и ученици от ПДТГ „Димитър Хадживасилев“ Свищов, СУ „Димитър Благоев“ Свищов, Професионална гимназия по търговия и ресторантьорство Враца, СУ ,,Васил Кънчов“ Враца, СУ „Възраждане“ Русе и СУ „Пейо Яворов“ Сливен.

Във финалния кръг всеки от участниците трябваше да разкаже историята, която е пресъздал в инфографиката, с кратка презентация пред жури. Представянето на проектите се реализира онлайн посредством възможностите на платформата BigBlueButton на Стопанска академия. Модераторът на събитието, гл. ас. д-р Асен Божиков, който бе и част от журито, запозна финалистите с регламента и начина за протичане на втори кръг. След това предостави думата на всеки един от останалите членове на журито: проф. д-р Красимир Шишманов, ръководител на катедра „Бизнес информатика“; гл. ас. д-р Емил Цанов – преподавател в катедра „Бизнес информатика“; Александрина Биралчанова – Business Intelligence Analyst в глобална IT компания. След въведението и встъпителните слова от членовете на журито всеки от участниците имаше на разположение 10 минути, за да представи предварително подготвена презентация.

Проектите бяха оценявани по набор от предварително зададени критерии, сред които бяха: включване на определен брой раздели в инфографиката и изискуеми елементи във всеки от тях, използване на подходящи типове визуализации, логическа свързаност между разделите и съответствие между графични компоненти и текст, спазване на принципите на добрия дизайн, структура на презентацията и начин на представяне. Представените разработки предизвикаха продължително събеседване на журито, което в крайна сметка  класира на първо място Хабибе Ахмедова – XII клас в СУ „Пейо Яворов“ – Сливен. На второ и трето място останаха съответно Айдън Кадир – XI клас в ПДТГ „Д. Хадживасилев“ – Свищов и Тея Иванова – XII клас в Държавно финансово-стопанска гимназия „Интелект“ – Плевен.

Освен Тея Иванова за втори кръг на състезанието беше класиран и Георги Костадинов, а с отлично представяне се отличиха и Даная Кунова от 12 г клас, Антония Балабурова и Натали Пешева от 12 а клас.

Всички участници в състезанието получават поименен сертификат, с който придобиват правото да бъдат приети за студенти в Свищовското висше училище по първа избрана специалност през учебната 2023/2024 г. Учениците, които бяха класирани на призовите места ще получат и грамота за постигнатия успех. Екипът на катедра „Бизнес информатика“ благодари на всички участници за желанието и страстта, които са вложили при изготвянето на инфографиките, както и на техните учители-ментори за напътствията, които са им дали.

#тагове:

НАЙ-НОВИ: