Коледен конкурс „Вярвам в чудесата“ обявиха в Червен бряг

23.11.2022 14:12

Община Червен бряг и Местна комисия за борба с противообществените прояви на малолетните и непълнолетните /МКБППМН/ обявяват коледен конкурс „Вярвам в чудесата“.

Конкурсът ще е в две направления:

  1. Конкурс за коледна картичка и оригинално коледно пожелания:

Първа възрастова група – деца в предучилищна възраст.

Втора възрастова група – I – IV клас

Изискванията са:

Към всяка творба да бъдат посочени: имена, институция, група/клас, телефон за връзка /родител/учител/

Няма ограничения за техниката и материалите.

Творбите да се представят в стая 403 на Общинска администрация.

Формат А5.

2. Литературен конкурс за тематична разработка – приказка, разказ есе, стихотворения и писмо.

Първа възрастова група – V – VIII клас

Втора възрастова група – IX – XII клас

Изисквания:

Към всяка творба да бъдат посочени: имена, институция, клас, телефон за връзка /родител/учител/

Творбите да се представят в стая 403 на Общинска администрация или на имейл [email protected] в печатен или четлив ръкописен текст.

Срокът за представяне е до 15 декември 2022 година.

 

#тагове:

НАЙ-НОВИ: