Изменение на инвестиционната програма на Общината ще обсъдят съветниците

22.11.2022 14:43

Общинският съвет ще обсъди 36 предложения на редовната си сесия, която ще се проведе на 24 ноември (четвъртък) от 09.00 ч. в Конферентната зала на Община Плевен в сграда „Гена Димитрова”. В предварителния дневен ред са включени и две питания на общински съветници.

Заседанието ще започне с предложение за допълнение на Наредба №1/2009 г. на Общинския съвет – Плевен, за обществения ред и опазване на общинските и други имоти за общо ползване на територията на община Плевен. Ще бъде гласувано изменение на Решение № 626 от 29.07.2021 г. на Общинския съвет, изменено с Решение № 951 от 30.06.2022 г., за отпускане на заем от „Фонд за органите на местното самоуправление в България – ФЛАГ“ ЕАД. Внесено е предложение за изменение на Инвестиционната програма на Община Плевен за 2022 година. Общинският съвет ще гласува даване на съгласие за осигуряване на средства за актуализация на стойността на Договор № ОП-99 от  27.10.2020 г. с предмет: „Проектиране, авторски надзор, изпълнение на СМР за изграждане на местата на зарядни станции в двете депа, собственост на оператора, и осигуряване на електрозахранването на зарядните станции” в рамките на проект „Утвърждаване на екологосъобразния обществен електротранспорт в Плевен”, финансиран от Оперативна програма „Околна среда 2014-2020 г.”; Одобряване на проект на Анекс към Договор за обществен превоз на пътници на територията на община Плевен и на Анекс към Споразумение за общинско сътрудничество, сключени между Община Плевен и „Тролейбусен транспорт“ ЕООД.

Това информират от Община Плевен.

 

#тагове:

НАЙ-НОВИ: