Председателят на Асоциация на топлофикациите: Ако се допусне закриване на българските ТЕЦ в следващите няколко години, сметките за ток за битовите абонати ще са колкото минималната заплата!

21.11.2022 13:31

 

            След призива за свикване на Консултативния съвет по национална сигурност към Президента от страна на някои политически партии, към които се присъединиха и предприятия от енергийния сектор, засегнатите дружества все още очакват реакция, притеснени за поминъка на над 100 000 българи, заети в добиването на суровина и производството на енергия.

            „Ако се допусне закриване на българските ТЕЦ в следващите няколко години след излизането на битовите абонати на свободния пазар, сметките за ток ще са колкото минималната заплата! Политиците, отговарящи за законотворчеството, в тази тежка криза, трябва ясно да си дадат сметка за това колко сериозни ще бъдат негативните последствия за България, ако допуснат закриване на въглищната енергетика без да са създадени алтернативи, които да я заместят!“ каза инж. Кремен Георгиев, председател на Асоциация на топлофикационните дружества в България.

            По думите на инж. Кремен Георгиев България разполага с лигнитни въглища за поне още 60 години, но въпреки че можем да разчитаме на този национален ресурс толкова дълго, дружествата вече реализират инвестиции за милиони за преминаване към по-чисти горива, за да изпълнят желанието на Европа.

Експертът припомни, че въглищните централи подсигуряват около половината от търсенето на електрическа енергия през лятото. През зимата пък произвеждат 60% от електрическата енергия, както и осигуряват топлинна енергия за стотици хиляди домакинства в повечето големи градове.

            „Както знаем в момента най-евтината опция за отопление е централното парно.“ каза инж. Кремен Георгиев.

            Според експерта предоговарянето на частта от Плана за възстановяване и устойчивост, засягаща експлоатацията на въглищните централи и мините в България, трябва да бъде преразгледана. По думите му необмисленото и безпричинно бързо затваряне на мощностите, които работят с национален ресурс и ни помагат за постигането на енергийна независимост, би довело до по-дълбока енергийна и социална криза.

            „Ако планът бъде реализиран в този вариант, не само стотици хиляди българи ще загубят доходите си, но и ще възникне сериозен недостиг на електрическа енергия, който ще предизвика режим на тока. Тогава енергийната криза ще се отрази на всеки един българин и всяко едно българско домакинство. Подобно действие би довело до огромни икономически проблеми в райони, разчитащи на въгледобива и въглищните централи, като например Маришкия и Бобовдолския район.“ каза инж. Кремен Георгиев.

 

#тагове:

НАЙ-НОВИ: