Уведомление за план-сметка за такса битови отпадъци за 2023 година

16.11.2022 12:25

На заинтересованите лица се предоставя 30-дневен срок, считано от датата на публикуване, за предложения и становища по Информация относно План-сметка за дейностите по събиране, извозване, обезвреждане в депа или други съоръжения на битови отпадъци и за поддържане чистотата на териториите за обществено ползване за 2023 година и Размера на такса за битови отпадъци за жилищни и нежилищни имоти на предприятия и граждани за 2023 година.

Писмени становища, мнения и коментари могат да бъдат подавани в Център за административно обслужване на Община Плевен, пл. „Възраждане“ № 4 или на e-mail адрес: [email protected].

 

План-сметката може да се види на https://pleven.bg/bg/obyavleniya/uvedomlenie-za-plan-smetka-za-taksa-bitovi-otpadatsi-za-2023-godina

 

Информация: Община Плевен

#тагове:

НАЙ-НОВИ: