В Долни Дъбник наградиха участниците в конкурса „Да помним нашите будители“

16.11.2022 9:56
Във връзка с отбелязване на 1 ноември – Денят на народните будители и по инициатива на Местната комисия за борба с противообществени прояви на малолетни и непълнолетни при Община Долни Дъбник се проведе конкурс за детска рисунка на тема „Да помним нашите будители“.
За участие в конкурса бяха поканени учениците от всички училища на територията на Общината, които бяха разпределени в следните групи:
– Първа възрастова група – І – ІV клас
– Втора възрастова група – V – VІІ клас
– Трета възрастова група – VІІІ – XІІ клас
Всички 67 броя рисунки бяха прегледани и класирани от комисия с председател изявеният художник и скулптор г-жа Убавка Тончев, по първоначално зададени критерии за размер и в съответствие с темата. При оценяването на рисунките се обърна внимание на композиция, оригиналност и съчетанието на цветовете.
Секретарят на Община Долни Дъбник г-жа Биляна Ралчева връчи на класираните на 1-во, 2-ро и 3-то място по една книга Алманах – традициите и празниците на българите и грамота, а на всички останали малки художници грамота за участие и материали за рисуване.
Общинска администрация Долни Дъбник благодари на директорите на общинските училища за съдействието и ангажираността към инициативата на МКБППМН – Долни Дъбник.
Това информират от Община Долни Дъбник.
#тагове:

НАЙ-НОВИ: