Инж. Йордан Василев, директор на „Топлофикация Плевен“: В последната година натрупахме огромни загуби, да ни обложат за „свръхпечалби“ ще е нелогично, несправедливо и погрешно

02.11.2022 11:57

Разговаряме с инж. Йордан Василев, изпълнителен директор на „Топлофикация Плевен“.

Инж. Василев, какви са целите и приоритетите, които са заложени пред екипа на „Топлофикация Плевен“?

Стратегически фокус на „Топлофикация Плевен“ е осигуряването на надеждно, екологично и сигурно отопление за клиентите. На прага на зимния сезон за нас водещо е да успеем да предоставим непрекъснато топлоподаване през студените месеци от годината. Подготовка за предстоящия отоплителен сезон 2022/2023 г. приключи в срок със задължителния годишен планов ремонт и профилактика. Дружеството е в пълна готовност да предоставя топлинна енергия на клиентите, след като бъдат изпълнени всички условия от Наредбата за топлоподаване. Те са наличието на три последователни дни със средноденонощна температура по-ниска от +12°C и дългосрочна прогноза за трайно застудяване за следващите 7-10 дни. Следим ежедневно средноденонощните температури в Плевен. Все още няма условия за пускане на отоплението.

Като говорим за приоритети, важно е да се отбележи, че те са свързани и с екологията. Стараем се да допринесем за опазването на околната среда в Плевен. По тази причина подхождаме с внимание към всеки наш проект. Основната насоченост на инвестициите ни е в зелено производство на енергия. Вярваме, че като отговорно предприятие трябва да дадем нашия принос към мисията за по-чиста природа. Тук компромиси не са допустими, затова стоим зад реализирането на екологични и зелени проекти.

Ще ни разкажете ли за големите инвестиции за модернизацията на „Топлофикация Плевен“ през последните години?

Когато говорим за големи и значими проекти, реализирани за модернизацията на предприятието, на първо място винаги посочвам закупената американска газова турбина. Благодарение на съоръжението подобрихме ефективността при комбинираното производство на електро и топло енергия.

В ход е и реализацията на проекта за изграждане на заместващи производствени мощности за комбинирано производство на топлинна и електрическа енергия, използвайки двигатели с вътрешно горене. По план до края на годината се очаква съоръженията да влязат в експлоатация.

Не на последно място са инвестираните средства за подготовка на централата за работа на пълен капацитет през зимата. Тези подобрения извършваме ежегодно през лятото в периода на профилактиката и годишния планов ремонт.

Какви са основните проблеми, които срещате в работата?

Няколко са основните проблеми в енергийния сектор. Един от тях е човешкият фактор – липсата на кадри. Това е от години. Проблемът е сериозен и ще бъде оставен на дневен ред и през следващите години. Особено в контекста на зелената европейска политика, насочена към нови инвестиции за чисто производство на енергия, имаме огромна необходимост от още подготвени специалисти. Липсата на квалифицирани и опитни хора може да се окаже най-големият препъни камък по пътя за енергийната трансформация на дружествата.

Друг проблем е цялостната обстановка в световен мащаб, свързана с високите цени на горивата. Те са в резултат на войната, която се води в Украйна, намаляването на износа на руски природен газ за Европа и наближаващият отоплителен сезон. Цялостната несигурност има отражение върху сектора ни и в частност върху предприятията, работещи със „синьо гориво“. На този фон, единственото успокоение за нас са газовите запаси в Европа, които представляват значителен буфер срещу по-нататъшни прекъсвания на руските доставки или евентуални други шокове. Трябва да се обърне внимание и на цената.

Да, в последните дни наблюдаваме спад на цените на газа, но това може да е временно. Бизнесът има нужда от спокойствие и предвидимост, които трябва да бъдат гарантирани още преди началото на отоплителния сезон. Смятам, че необичайно големите колебания в цените, дошли след като Русия ограничи доставките на газ през последните месеци, вероятно ще продължат. Според мен е много рано да се чувстваме спокойни за перспективите за по-евтин газ, тъй като пазарите реагират на обстоятелства, които може да не са дълготрайни.

Ако ми позволите, като говорим за проблеми и предизвикателства, искам да спомена и един законопроект, който се коментира в момента. С него се цели част от приходите на топлофикациите да бъдат насочени към държавата. Той се подготвя, за да бъде изпълнена европейска директива за намаляване на цените на енергията. Проблемът обаче е, че топлофикационните предприятия никога не сме имали свръхпечалба. Точно обратното. Особено през тази година натрупахме огромни загуби. Причината за тях е високата цена, която плащахме за осигуряването на количества природен газ и много по-ниската цена, на която предоставяхме топлинна енергия.

Да, получихме компенсации за скъпия газ, но тези средства не успяха да покрият този т. нар „недовзет приход“ или казано накратко – загуби. Сега се прави опит средствата, които са влезнали при нас като приход да бъдат облагани, което в действителност не отговаря на условията, записани в Европейската директива. Това е ще е нелогично, несправедливо и погрешно.

В директивата ясно се посочва, че топлофикациите не подлежат на подобно облагане заради социалната им функция, а именно да осигуряват отопление на достъпна цена на клиентите. Надявам се на диалог и този законопроект да бъде обсъден с нас. В противен случай, приет в първоначалния му вид, дружествата се обричат на фалит.

Ако все пак бъде приет без обществено обсъждане, какво ще последва?

Както вече казах – масови фалити на топлофикационните дружества и отказ на клиентите от централното топлоснабдяване. Това от своя страна ще доведе до претоварване на електропреносната и енергийна система. Не на последно място – предприятията няма да имат възможност да отделят предварително отделените средства за инвестиции и поддържане на съоръженията за пренос на топлинна енергия.

Споделихте притеснението си за липсата на кадри в сектора. Като ръководител на голямо предприятие какво според Вас е най-важното качество, което един мениджър трябва да притежава, за да мотивира екипа си и да привлича нови кадри?

За мен като ръководител екипът и хората са основна ценност. Както вече казах, имаме проблем с липсата на кадри и за това трябва като мениджъри да успеем да запазим дългогодишните си експерти, разбира се и да се опитаме да привлечем младите. Винаги съм смятал, че работният процес трябва да се разглежда като взаимно сътрудничество. Поне в нашето предприятие ние целим именно това. Мнението на всеки един от екипа е важно за мен и се опитвам винаги да слушам и чувам какво ми казват колегите.

В днешните толкова бързо развиващи се времена от нас се изисква да бъдем гъвкави и адаптивни към обстановката. Съвместно на събрания на колектива на дружеството взимаме решения за бъдещето на предприятието.

Кое е по-трудно – да се изгради екип или да се запази изграденият екип?

И двете са еднакво трудни. Смятам, че двата „процеса“ са взаимно свързани, защото докато градиш, трябва да продължиш да се грижиш за хората, които са част от него. Само по този начин те ще се чувстват комфортно на работното място. За мен е важно екипът да бъде удовлетворен и да изпълнява отговорностите си в приятна атмосфера.

 

 

#тагове:

НАЙ-НОВИ: