Високо признание за Центъра по лъчелечение и радиохирургия в „Сърце и Мозък“ – Плевен

02.11.2022 12:06

Високо признание за Центъра по лъчелечение и радиохирургия в „Сърце и Мозък“ – Плевен

Комплексният онкологичен и радиохирургичен център на високотехнологичната болница ,Сърце и Мозък’ в Плевен е сред първите избрани на световно ниво за пилотна работа с ново поколение дозиметрични системи в лъчелечението и радиохирургията. Предоставените два прототипа са изключително ценни, защото осигуряват още по-добра възможност за прецизно дозиране на облъчването при всеки пациент, благодарение на по-високата разделителна способност.

„Прецизното дозиране в лъчелечението и радиохирургията е изключително важно за пациента и за резултатите от провежданото лечение. Определяща за успеха е добрата екипна работа на лекарите-лъчетерапевти, медицинските физици и рентгеновите лаборанти. От ключово значение, обаче, е наличието и на прецизна модерна апаратура, с която се радвам, че ние разполагаме и имаме възможност да работим. Това осигурява най-високо ниво на качество на лечението и допълнително спокойствие за нашите пациенти“, коментира Иво Петров, началник на звеното „Медицинска физика“ в болницата, част от интердисциплинарния екип, ангажиран в лъчелечението и радиохирургията.

Центърът по лъчелечение и радиохирургия в ,Сърце и Мозък’ Плевен няма аналог в страната и на Балканите. Той разполага с единствения в България гама нож – най-прецизната система за мозъчна радиохирургия, с последно поколение високотехнологичен линеен ускорител за лъчелечение и радиохирургия в цялото тяло, 4D компютърен томограф, топ ниво дозиметрично оборудване и специализирани планиращи системи.

Какво представляват предоставените прототипи?

Прототипът MatriXX Resolution е 2D дозиметрична матрица от ново поколение за измерване във фантом на всеки индивидуален план за лъчелечение. Новата система е напълно безжично решение, с по-висока разделителна способност и точност. При финните обеми в радиохирургията често разделителната способност и на най-добрите матрици от детектори не е достатъчна. Тук е ролята на втория прототип – myQA SRS.

„При myQA SRS вместо матрица от отделни детектори имаме непрекъснат детекторен панел, даващ възможност за моментален дигитален „образ“ на дозното разпределение. Скокът в технологията е аналогичен на този от аналоговите рентгенови филми към цифровите рентгенови апарати в образната диагностика. Сега имаме възможност за подготовка на фин радиохирургичен план с ненадмината разделителна способност в рамките на времето, необходимо за съставяне на стандартен план, и без използване на аналогови дозиметрични филми“, коментира Петров.

Опитът на медицинските физици от ,Сърце и Мозък’ с новите прототипи е представен преди седмици на най-големия форум в лъчелечението в Европа – ESTRO, отразен е и в журнала на Европейското дружество по медицинска физика EFOMP.

В резултат на високото ниво на екипите, наличието на уникална апаратура и натрупаният опит ,Сърце и Мозък’, Плевен е избрана за съорганизатор и домакин на национален научно-практически форум на медицинските физици в лъчелечението. Срещата е тази седмица в рамките на два поредни дни – 4 и 5 ноември, и се организира съвместно с Българското Дружество по Биомедицинска Физика и Инженерство. На нея ще бъдат разгледани съвременните предизвикателства в дозиметрията и контрола на качеството в лъчелечението и радиохирургията и представени най-новите тенденции и възможности, много от които вече се прилагат в Плевен. Участие във форума ще вземе и водещият международен експерт Едуард Гершкевич, който пристига у нас по покана на болницата и с подкрепата на Международната атомна агенция IAEA.

#тагове:

НАЙ-НОВИ: