Училищата в Милковица и Брест осъществяват проекти по НП „Заедно за всяко дете“

31.10.2022 15:16

Миналата седмица ОУ „Христо Ботев“ с. Милковица проведе първото за тази година събитие по Национална програма „Заедно за всяко дете“, модул „Участвай и променяй – родителят активен партньор в училищния живот“. Учениците от начален курс и техните родители се забавляваха с настолни образователни игри на тема „Млад родолюбец – мама, татко и аз“ в двора на училището. Децата научиха много за България и нейните забележителности, минавайки по вълнуващи маршрути и следвайки целта да са първенци.

Темата на срещата в 5, 6 и 7 клас беше „Бъди грамотен“. Учители, ученици и родители решаваха тестове, забавляваха се с интерактивни образователни игри и отговаряха на въпроси. Всички на ученическите чинове се забавляваха в този ден, но и затвърдиха ценния урок за ползите от четенето. Настолните игри и книги, осигурени по проекта ще бъдат на разположение на учениците през цялата учебна година, за да допълват знанията си.

Гости на училището в това първо събитие по националната програма бяха представители на партньорските организации – Община Гулянци, МКБППМН, ЦОП гр. Гулянци.

„В ОУ „Христо Ботев“ с. Брест първото събитие по националната програма за учебната 2022/2023 година беше среща с първокласниците и техните родители дни преди първия учебен ден.“ – разказа директорът Мария Замфирова. – „Целта беше и деца, и родители да се подготвят за вълнуващото начало и да влязат уверени и спокойни в класната стая.“

Сред целите на Националната програма „Заедно за всяко дете“ са посредством различните дейности да се ангажират родителите и другите членове на семействата в процеса на обхващане и включване на децата и учениците в системата на предучилищното и училищното образование; Създаване на ефективна комуникация и на позитивни отношения между родители – учители – ученици в условията на равнопоставеност и диалог; Активност на родителите в училищния живот; Изграждане на партньорство с родителите за постигане на по-лесна адаптация и социализация на учениците в училищната среда.

Информация и снимки: Община Гулянци, Пресцентър

#тагове:

НАЙ-НОВИ: