32 точки в сесията на Общинския съвет днес

27.10.2022 7:53

Редовната сесия на Общинския съвет ще се проведе днес, 27 октомври (четвъртък), от 09.00 ч. в Конферентната зала на Община Плевен в сграда „Гена Димитрова” при предварителен дневен ред от 32 точки. Тя ще започне с предложение на кмета Георг Спартански за одобряване на актуализирана бюджетна прогноза за периода 2023–2025 година за постъпленията от местни приходи и разходите за местни дейности на Община Плевен, както и индикативен разчет на средствата от Европейския съюз за същия период. Негово е и предложението за средствата, предоставени на Община Плевен с ПМС № 326 от 12 октомври 2021 година за одобряване на допълнителни трансфери по бюджетите на общините. Общинските съветници ще гласуват актуализация на „Стратегическа карта за шум на град Плевен“ и промяна в общинската транспортна схема. Общинският съвет ще разгледа и утвърди списък на общинските жилища от фонд „Жилища за продажба“, които да бъдат продадени на наематели, настанени в жилищата по административен ред и отговарящи на условията на Закона за общинската собственост и Наредба №18/2019 г. на Общински съвет – Плевен, както и определяне на продажни цени на жилищата.

#тагове:

НАЙ-НОВИ: