Нараства броят на клиентите на „Топлофикация Плевен“, използващи електронна фактура

25.10.2022 10:56

 

„С преминаването към електронно фактуриране продължаваме предлагането на съвременно и гъвкаво обслужване на нашите клиенти. За целта е необходимо единствено да бъде попълнено „Заявление-декларация“ по образец. Формулярът може да бъде получен на място в клиентския център на предприятието или да  бъде изтеглен от нашия сайт.“, заяви инж. Йордан Василев, изпълнителен директор на „Топлофикация Плевен“. Той уточни, че надлежно попълнените документи трябва да бъдат предоставени на място в дружеството или изпратени по имейл. Инж. Василев допълни, че когато електронната фактура бъде готова, клиентите получават уведомление на регистрирания от тях имейл адрес.“

По думите на изпълнителния директор фактурата, получена по електронен път, напълно отговаря на изискванията на Закона за счетоводството и Закона за ДДС. „Електронните фактури изглеждат като традиционните хартиени фактури, но могат да се разглеждат на всяко електронно устройство. Те не се различават по реквизити и съдържание. Но времето за издаване и получаване на електронните фактури е сведено до минимум.“, заяви инж. Василев.

Като основно удобство пред получаването на сметките на хартия инж. Василев открои бързото и лесно издаване, съхраняване и изпращане. Той обясни, че преминаването към електронно фактуриране ще доведе до по-малък разход на време. Инж. Йордан Василев заяви, че цифровият сертификат или универсалният електронен подпис гарантира автентичността на произхода и ненарушимостта на съдържанието на документа, който се изпраща на посочения от клиента електронен адрес.

Директорът на предприятието изтъкна още едно от многобройните предимства на е-фактурата, а именно създаденият електронен архив за период от 10 г. По този начин клиентите ще имат лесен достъп до информацията независимо от периода назад във времето. „Заплащането на задълженията може да се осъществи веднага след приемане на електронните фактури. Не е необходимо да се пишат платежни нареждания.“, посочи още инж. Василев.

„С преминаването към електронно фактуриране клиентите дават своя принос за опазването на околната среда.“, подчерта инж. Василев. По думите му с малки стъпки всеки един от нас може да помогне за изпълнението на мерките за запазване на околната среда. Инж. Василев цитира изследване на международна екологична организация, според което близо 50% от изсечените дървета по света се използват за производство на принтерна хартия. Той допълни, че според НПО-тата, ако само в Европа се увеличи, дори и с 1%, използването на електронни фактури, това би спасило около 800 хил. дървета годишно.

„Намаляването на въглеродните емисии е основна цел на Европейския съюз. От ЕС изтъкват огромния принос, който имат именно горите в политиката за климата.“, заяви инж. Василев

Той уточни, че e – Faktura предлага пълна функционалност за провеждане на онлайн проверки и запитвания, относно разпределената топлинна енергия.

Директорът на дружеството подчерта, че оценяват високо доброто партньорство с „БОРИКА–Банксервиз“ през годините както по отношение на гъвкавото обслужване, така и отговарянето на желанията на издателя по отношение на оформлението и съдържанието на документите.

#тагове:

НАЙ-НОВИ: