Днес се проведе Ден на отворени врати в Районен съд – Плевен

25.10.2022 15:27

Днес Районен съд – Плевен отбеляза Европейския ден на правосъдието, с провеждането на Ден на отворени врати.

Ученици от Професионална гимназия по ресторантьорство, търговия и обслужване и от Държавната финансово-стопанска гимназия „Интелект“, обучаващи се в паралелки със специалност „Съдебна администрация“, бяха поканени да присъстват на днешната инициатива. Те бяха запознати с работата на съдебния деловодител и съдебния секретар, от служители на районния съд. Имаха възможност да присъстват на открито съдебно заседание, за да видят нагледно в какво се състои работата на съда в съдебната зала. Учениците видяха как изглежда един протокол от съдебно заседание и бяха запознати с реда в залата по време на заседание. Всяко от децата получи грамота за участието си в Ден на отворени врати.

От 10:00 до 13:00 часа, в Адвокатската стая, която се намира на ет.3 в Съдебната палата бяха проведени безплатни консултации за граждани, в областта на семейното, наследственото и трудовото право. Консултациите, към които имаше голям интерес, бяха извършени от адвокат Ивайло Арнаудов – Председател на Адвокатска колегия – Плевен и адвокат Янита Александрова от Плевенска адвокатска колегия.

От 13:00 часа, в зала №4 се проведе лекция-дискусия на тема „Гражданското правосъдие в защита на Правото на Европейския съюз и Европейската конвенция за правата на човека“, с лектор дългогодишният съдия във Върховния касационен съд и преподавател в Националния институт на правосъдието – г-н Борислав Белазелков. На лекцията присъстваха съдии, адвокати, юристи и служители.

Целта на инициативата, освен отбелязването на днешния празник, е и запознаване на гражданите с работата на съда, както и получаването на обратна връзка от гражданите за тяхната удовлетвореност от работата на съда. За осъществяването на тази обратна връзка, от днес в рамките на три седмици – до 11.11.2022 година, на регистратура на Районен съд – Плевен, както и в деловодствата на съда, могат да се открият анкети за удовлетвореността на гражданите. В тези анкети, които могат да бъдат и анонимни, гражданите могат освен да оценят работата на служителите в районния съд и да дадат предложения за подобряване качеството на обслужването от съдебната администрация.

Председателят на Районен съд – Плевен – съдия Вера Найденова бе поздравена от своите колеги за днешната инициатива, с която районният съд за първи път се включи в отбелязването на Европейския ден на правосъдието, с пожелание това честване да се превърне в традиция.

Това информира Ина Минкова, служител „Връзки с обществеността“.

 

#тагове:

НАЙ-НОВИ: