Екипът на „Топлофикация Плевен“ и клиентите заедно опазват околната среда

21.10.2022 8:26

 

„Нашите клиенти имат възможност да получават своите фактури в електронен вариант. За целта е необходимо да попълнят „Заявление-декларация“ по образец.“, заяви инж. Йордан Василев, директор на „Топлофикация Плевен“. Той обясни, че документът може да бъде изтеглен от сайта или да бъде получен на място в Клиентския център.  Инж. Василев допълни, че заявлението се входира на място в централата или може да бъде изпратено по имейл.

Изпълнителният директор на „Топлофикация Плевен“ обясни, че „Е-фактурата” е официален документ, признат от Националната агенция по приходите. Той заяви, че подписаният с валиден електронен подпис документ е напълно равностоен на хартиените фактури. „Електронните фактури, получавани чрез системата www.efaktura.bg, отговарят на изискванията на Закона за електронния документ и електронния подпис, Закона за счетоводството и Закона за ДДС. Цифровият сертификат или универсалният електронен подпис гарантира автентичността на произхода и ненарушимостта на съдържанието на документа, който се изпраща на посочения от клиента електронен адрес.“, заяви инж. Василев.

Сред предимствата на „Е-фактура” е, че потребителите я получават още в момента на издаване. Той посочи, че всички фактури се съхраняват в електронен архив. По думите му още едно от преимуществата на електронната фактура е, че се свежда до минимум допускането на грешки при издаването ѝ.

Инж. Йордан Василев посочи, че с избора на „Е-фактура“ клиентите стават част от мисията за опазването на околната среда. Той подчерта, че ако се редуцира консумацията на хартия, освен че ще спестим енергия, ще  запазим ценни природни ресурси и ще намалим парниковия ефект.

Директорът на „Топлофикация Плевен“ изрази надежда, че повече клиенти ще намалят потреблението на хартия, с което ще допринесат за опазване на природните ресурси и околната среда.

#тагове:

НАЙ-НОВИ: