Какви са новите възможности за отчет на топломерите и водомерите без посещение на инкасатори у дома?

20.10.2022 13:33

SAMSUNG CAMERA PICTURES

„Най-сигурният начин да получавате сметка за парно и топла вода, която отразява реалното потребление всеки месец, е монтирането на уреди с дистанционен отчет. Така може да сте сигурни, че всеки месец всички обитатели на сградата ще плащат сметка само за реално консумираната топлоенергия и гореща вода.“ коментира инж. Йордан Василев, изпълнителен директор на „Топлофикация Плевен“. Той напомни, че съгласно промени в Закона за енергетиката от началото на 2021 г. се предвижда до 1 януари 2027 година всички монтирани нови уреди за дялово разпределение на топлинна енергия и водомери за битово гореща вода, да бъдат с възможност за дистанционно отчитане.

По думите на инж. Василев досега с традиционните уреди се налага отчитането на уредите за дялово разпределение в дадена сграда етажна собственост да се извършва на една основна дата и в случай, че останат неотчетени имоти, се определя втора – резервна дата за отчет. Той уточни, че съгласно действащото законодателство, за имотите, до които не е осигурен достъп за снемане на показанията от уредите за дялово разпределение на отоплителните тела се начислява максимална енергия. Директорът на дружеството разясни, че при снемането на показанията от разстояние няма да бъде необходимо клиентите да осигуряват достъп на отчетник до имота всеки месец.

Инж. Василев изтъкна, че с дистанционното отчитане се елиминира възможността за допускане на грешка при засичането и въвеждането на данните за консумираната топлинна енергия. „Монтирането на уреди с възможност за снемане на показанията от разстояние се ограничават и опитите за неправомерно потребление на топлинна енергия от страна на съседи в етажната собственост“ подчерта инж. Василев.

„Снемането на показания с уредите за дистанционен отчет на цяла сграда етажна собственост може да се извърши за по-малко от 15 минути без дори да се влиза в помещенията.“ заяви инж. Василев. Директорът на предприятието посъветва клиентите преди да закупят новите уреди да се консултират за вида им с обслужващата фирма за дялово разпределение. Новите устройства трябва да имат съвместим със софтуер с използвания от топлинния счетоводител.

 

#тагове:

НАЙ-НОВИ: