Преподаватели от Плевен участваха в обучение в Европейската организация за ядрени изследвания (ЦЕРН)

16.10.2022 17:59

От 18 до 24 септември и 2 до 6 октомври се проведе обучение в Европейската организация за ядрени изследвания (ЦЕРН) в Женева по Национална учителска програма за квалификация IT специалисти и физици педагози „Мотивирани учители и квалификация“- Модул 4 „Продължаваща квалификация за учители, директори и други педагогически специалисти, изследвания, форуми и конференции“. В него чрез подбор се включиха 60 учители от цялата страна – преподаватели по информационни технологии, информатика и физика. Плевен представиха Мая Генова (математика и информатика ) от НУИ „Панайот Пипков“ с директор Румен Тодоров и Зорка Ненчева ( физика) от СОУ „Стоян Заимов“ с директор Ани Петкова.

Чрез участието си в работилници, демонстрации, лекции и социални събития педагозите успяха да се докоснат до най-новите технологии в световния научен център и новостите в науката и техниката. Обученията се водеха от български учени, доказани в сферата на физиката и информатиката. Посещения бяха предвидени в три от детекторите на големия адронен колайдер – ATLAS, ALICE и CMS, фабриката за антиматерия, контролния и компютърен център на ЦЕРН.

Обучението на двамата учителя ще допринесе за мотивиране на подрастващите, които обучават, като им предават знанията си в най-новите достижения в областта на природните науки, инженерните разработки и информационните технологии, както и да подготвят бъдещото поколение физици, изследователи, инженери и учители. Програмата насърчава любознателността и креативността както на преподавателите, така и на техните възпитаници.

За участието си в престижното обучение в центъра на Европа учителите споделиха:

„Беше вълшебно, различно и неописуемо изживяване, приключение в света на съвременната наука. С помощта на всички български учени проф. Роман Захариев, Иван Глушков, Пейчо Петков – преподавател в Софийски университет, Jeff Wiener, Леандър Ангелов, Зорница Захариева и не на последно място Свежина Димитрова – директор на Астрономическата обсерватория „Николай Коперник” – гр. Варна се потопихме в реалната физика, роботика, IT технологии. Всичко, което видяхме и научихме в ЦЕРН, не може да се опише с думи, то трябва да се изживее (особено когато си на почти 100 метра под земята, в детектора CMS).

Резултати от програмите за учители и ученици

 • Мотивиране на учениците да са по-прилежни в училище в часовете по физика, математика, информатика и т.н.
 • Обогатява се училищната програма с най-новите достижения в областта на физиката, инженерни разработки и информационни технологии
 • Организират в училище – изложби, презенации, викторини, постерни сесии, клубове ‘Приятели на ЦЕРН’ …
 • Насърчава се любознателността и креативността на учениците
 • Докосват се до съвременната наука която се развива в CERN
 • Мотивират се да продължат образованието си в областта на физика,
  инженерни дисциплини, математика и информатика

ЦЕРН Програми за ученици

 • Beamline for Schools състезание
  • отборно участие – награда 10-дневен престой в ЦЕРН
  • http://cern.ch/bl4s
 • Мастер Класове по физика от 2018 в България
 • CERN-Solvay Education Programme
  • 7 дневен престой в ЦЕРН (ЦЕРН покрива всички разходи по пътуването и престоя)
  • индивидуално участие, възраст 16+
  • https://solvay-education-programme.web.cern.ch/
 • Материали за ученици

Портал на Науката в ЦЕРН

 • Нов образователен център за
  представяне на научната дейност
  в ЦЕРН

https://esplanade.web.cern.ch/bg

Всичко за програмата можете да намерите тук:

https://home.web.cern.ch/about/what-we-do/train-educate-engage

#тагове:

НАЙ-НОВИ: