„Топлофикация Плевен“ е напълно готова за зимния сезон

10.10.2022 13:28

 „Топлофикация Плевен“ има готовност да стартира новия отоплителен сезон при настъпване на необходимите метеорологични условия. Съгласно нормативната уредба отоплението в гр. Плевен може да започне след три последователни дни със средноденонощна температура под + 12°С и дългосрочна прогноза за трайно застудяване.“ заяви инж. Йордан Василев, директор на предприятието. Той посочи, че благодарение на професионализма си от дружеството са успели да приключат близо две седмици по-рано от обявения срок с годишния планов ремонт и профилактика.

Инж. Василев коментира, че през м. септември са извършили важни подобрения по топлопреносната мрежа, съоръженията в централата и абонатните станции. Изпълнителният директор на Централата обясни, че отстраняването на амортизираните участъци по топлопреносната мрежа ще гарантира надеждно и сигурно отопление през зимата с минимална възможност от възникване на големи аварии.

Във връзка с подготовката за предстоящия отоплителен сезон инж. Василев напомни на всички клиенти, че трябва да проверят изправността на индивидуалните измервателни уреди. „Преди да бъде включено централното отопление в града крайните потребители е необходимо да подменят повредените устройства с нови. Препоръчвам по-скоро клиентите да монтират уреди с възможност за дистанционно отчитане. Съгласно законовите изисквания до началото на 2027 г. топломерите и водомерите трябва да имат възможност за снемане на показанията от разстояние.“ поясни инж. Василев. Той обясни, че най-често срещаният проблем с изправността на измервателните устройства е изгасналият дисплей.

Директорът на „Топлофикация Плевен“ посочи, че на всеки 10 години всички водомери подлежат на метрологична проверка, при топломерите е на 5 години. Той уточни, че това е изискване на Наредбата за топлоснабдяването, Закона за измерванията и поднормативните му актове. В случай, че не се направи нужната проверка, се начислява служебно топлинна енергия за отопление и топла вода.

„Необходимо е всички клиенти да приключат с ремонтите по отоплителните тела и инсталациите преди началото на отоплителния сезон.“ напомни инж. Василев. Той обясни, че при теч в отоплителната инсталация или теч от радиатор, както и подмяна на спирателен кран е необходимо да се подаде сигнал на денонощния телефон на дружеството и техните аварийни екипи ще източат вътрешната отоплителна инсталация, за да могат живущите да извършат съответните ремонти.

Инж. Василев заяви, че преди старта на новия отоплителен сезон клиентите трябва да отворят на максимална степен вентилите на радиаторите си, за да не се налага след това допълнително обезвъздушаване на отоплителните тела.

Изпълнителният директор на „Топлофикация Плевен“ коментира, че централното отопление осигурява сигурност, домашен уют и удобство на хората. По думите му отоплението на парно, независимо от увеличението на цената на природения газ, си остава най-икономичният, надежден и екологичен метод, благодарение на който клиентите ще си гарантират топлина в жилищата. „Ние сме социално-отговорно предприятие, което работи изцяло за нашите клиенти. Целим да им предоставяме качествена услуга на достъпна цена.“ заяви инж. Йордан Василев.

#тагове:

НАЙ-НОВИ: