„Топлофикация Плевен“: Проверката на индивидуалните измервателни уреди е задължителна преди началото на отоплителния сезон

07.10.2022 10:35

„Централното отопление е един от най-ефективните начини за осигуряване на топлина в домовете на клиентите през зимните месеци. Благодарение на използването на услугите на топлофикационните дружества се намалява замърсяването на въздуха, защото централното отопление е най-добрата, екологична и икономична алтернатива за отопление.“ коментира инж. Йордан Василев, директор на “Топлофикация Плевен“. Той посочи, че топлофикационните дружества инвестират огромни суми в поддържане на изправни съоръжения.

Директорът на „Топлофикация Плевен“ подчерта, че топлопреносните мрежи са перфектен начин за постигане на устойчиво развитие на градовете. Топлофикациите предоставят най-сигурният, екологичен и икономичен метод за справяне с предизвикателствата за опазването на околната среда“ коментира директорът на „Топлофикация Плевен“. „Производството на енергия чрез когенерацията на предприятието помага жителите на Плевен да се радват на по-чист въздух. Това се дължи на факта, че мощностите на дружеството не отделят във въздуха серни оксиди, диоксиди и фини прахови частици.“, добави инж. Василев. Той обясни, че емисиите на отделяния азотен окис и въглероден диоксид, при топлофикационните дружества на природен газ, са в пъти по-малко спрямо същите при отоплението на дърва и въглища.

Наред с всички екологични ползи на централното отопление, инж. Василев изтъкна още едно от големите предимства на централното отопление, а именно постигането на равномерна и благоприятна температура във всяко жилище, което допринася за създаване на уют и висококачествен комфорт на обитателите. Той посочи, че използвайки централно отопление клиентите че имат целогодишно гореща вода.

Изпълнителният директор на „Топлофикация Плевен“ коментира, че в последните месеци са извършили профилактика на съоръженията и топлопреносната мрежа.. За този период е извършена и модернизация на част от оборудването в абонатните станции. Инж. Василев подчерта, че годишната профилактика се извършва с цел мощностите да бъдат подготвени за работа през зимата и да се намали до минимум рискът от по-сериозни аварии.

Преди началото на отоплителния сезон инж. Йордан Василев напомня на клиентите, че трябва да проверят дали индивидуалните измервателни уреди в домовете им са в изправност. Той обясни, че при технически проблем крайните потребители е необходимо да информират обслужващата ги фирма за дялово разпределение.

Инж. Василев съветва да се провери дали уредите са с валидна метрологична проверка. „Индивидуалните топломери трябва да се проверяват през 5 години. При водомерите срокът е 10 години“ напомни, инж. Василев. Той посочи, че за да се гарантира изправността на топломерите и правилното им отчитане, в интерес на потребителите е извършването на периодична метрологична проверка само от сертифицирана лаборатория, която да удостовери изправното им функциониране или да констатира нуждата от подмяна на устройствата.

Инж. Йордан Василев заяви, че всички ремонти по вътрешната отоплителна инсталация трябва да приключат преди пускане на парното.

 

#тагове:

НАЙ-НОВИ: