С 43 632 души е намаляло за 10 години населението на област Плевен

07.10.2022 9:42

От 7 септември до 10 октомври 2021 г. се проведе 18-то преброяване на населението и жилищния фонд в България. Правим преброявания на всеки десет години, за да предоставим детайлна картина на населението и условията, при които живее, и макар това да е снимка към определен момент, тя показва как се изменяме през десетилетията между преброяванията.

Населението на област Плевен към 7 септември 2021 г. е 226 120, което представлява 3.5% от населението на страната (6 519 789). Жените са 116 955 (51.7%), а мъжете 109 165 (48.3%), или на 1000 жени се падат 933 мъже. В сравнение с преброяването, проведено през 2011 година населението е намаляло с 43 632 души или 16.2%.

Най-голяма по размер остава област София (столица) с население 1 274 290, следвана от областите Пловдив (634 497), Варна (432 198) и Бургас (380 286). В четирите най-големи области живее 41.7% от населението на страната. Най-малка е област Видин с население 75 408, или 1.2% от населението на страната. Област Плевен се нарежда на девето място по брой на населението.

През десетгодишния период между двете преброявания е регистрирано намаление на населението на всички области, като най-голямо е в областите Видин (-25.4%), Смолян (-20.9%) и Добрич (-20.8%). Общо за двадесет области намалението е над средното за страната. Най-малка загуба на население има при областите София (столица) (-1.3%) и София (-6.3%). Област Плевен губи 16.2% от своето население.

По брой на населението в областта най-голяма е община Плевен със 113 131 жители, а най-малка Пордим с 4 892 жители. Това сочат данните на НСИ. 

Община Население общо Мъже Жени
Белене 7 803 4 043 3 760
Гулянци 9 540 4 660 4 880
Долна Митрополия 16 816 8 281 8 535
Долни Дъбник 9 956 4 833 5 123
Искър 5 686 2 803 2 883
Кнежа 12 937 6 261 6 676
Левски 15 426 7 402 8 024
Никопол 6 958 3 412 3 546
Плевен 113 131 53 755 59 376
Пордим 4 892 2 374 2 518
Червен бряг 22 975 11 341 11 634
#тагове:

НАЙ-НОВИ: