Предложения за Културния календар на Община Плевен за 2023 г. ще се приемат до 30 октомври

03.10.2022 13:42

В писмо до директорите на културни институти, председателите на творчески сдружения, НПО в областта на културата и председателите на читалища директорът на дирекция „Хуманитарни дейности” в Община Плевен Стефка Григорова информира, че във връзка с изготвяне на проект за Културен календар за 2023 г.  срокът за представяне на предложения за организиране на културни събития е до 30 октомври т. г. Предложенията трябва да съдържат кратко описание и обосновка на мероприятието, сума за неговата реализацията и разчет за какво ще се използват средствата. Препоръчително е мероприятието да е новаторско и с принос в развитието на културния живот в Плевен.

След определения срок предложения няма да се приемат. Предложенията следва да се подават в Центъра за административно обслужване на гражданите до зала „Катя Попова”.

Това информират от Пресцентър на Община Плевен.

 

#тагове:

НАЙ-НОВИ: