Общинският съвет на Плевен прие отчета за изпълнение на Бюджет 2021 на Общината

29.09.2022 10:21

Общински съвет – Плевен прие отчета за изпълнение на бюджета на Община Плевен за периода 01.01.2021 г. – 31.12.2021 г. Предложението бе втора точка в дневния ред на днешната редовна сесия. Съветниците заседават в Конферентната зала в сграда „Гена Димитрова”, като заседанието се излъчва в реално време на интернет страницата на местния парламент: https://obs.pleven.bg/.

Сборният бюджет на Община Плевен за 2021 г. е приет с Решение №461/25.02.2021 г. на Общинския съвет – Плевен. Бюджетът е в размер на 125 703 919 лв. – 84 887 071 лв. за финансиране на “Делегирани от държавата дейности” и 40 816 848 лв. за “Местни дейности” и “Дофинансиране на делегирани от държавата дейности”. През отчетния период Бюджет 2021 претърпя промени вследствие корекция във взаимоотношенията с Републиканския бюджет, постъпили средства от дарения, застрахователни обезщетения, трансфери от министерства, ведомства и др. Съгласно Закона за публичните финанси те се отразяват служебно по Бюджета на Общината и не е необходимо решение на Общинския съвет. След настъпилите промени общият обем на Бюджета на Община Плевен към 31.12.2021 г. е 150 007 059 лв., в т.ч.: “Държавни дейности” – 105 175 633 лв., “Местни приходи” – 44 831 426 лв.

Пълният отчет за изпълнението на Бюджет 2021 на Община Плевен е публикуван на интернет страницата на ОбС – Плевен: https://obs.pleven.bg/, раздел „Заседания“/„Материали за заседание на Общински съвет – Плевен на 29.09.2022 г. – https://obs.pleven.bg/bg/materiali-za-zasedanie-na-obshtinski-savet-pleven-na-29092022-g. Днес коментар по отчета и по темата за финансовите отношения държава – местна власт като цяло направи кметът Георг Спартански, като отбеляза необходимостта от реформа в посока финансова децентрализация за общините, за да може местните власти да имат възможност да отговорят в по-голям обем на обществените окачвания.

Съгласно Закона за публичните финанси, за отчета на Бюджет 2021 бе обявено обществено обсъждане, документът бе разгледан предварително и в постоянните комисии на Общинския съвет. Общинският съвет прие отчета с 33 гласа „за“, 7 „въздържал се“, против – няма.

#тагове:

НАЙ-НОВИ: