Община Червен бряг за поредна година се включи в кампанията „Да изчистим България заедно 2022 г.“

27.09.2022 9:22
Община Червен бряг за поредна година се включи в кампанията „Да изчистим България заедно 2022 г.“, част от проект „Добрия пример“ на 17.09.2022 г. През 2022 г. инициативата се провежда под надслов „Подай ръка на природата“ и е насочена към личната отговорност и принос в грижата за чистотата на планетата, бъдещето и възпитанието на децата.
В рамките на кампанията от 17.09.2022 г. до 20.09.2022 г. Общинска администрация извърши почистване на нерегламентирани замърсявания, образувани в общински имот с идентификатор 80501.807.13 по ККР на гр. Червен бряг и в местен път публична общинска собственост местност „Маркова могила“ (от двете страни на пътя) чрез механизация. Общото количество събрани и транспортирани до Регионално депо – гр. Луковит отпадъци от почистените терени са близо 305 тона. Част от строителните отпадъци и земните маси образувани в общински имот с идентификатор 80501.807.13 по ККР на гр. Червен бряг са използвани за направа на дига на участък от местен път публична общинска собственост местност „Маркова могила“, гр. Червен бряг с цел предотвратяване образуването на ново нерегламентирано замърсяване.
#тагове:

НАЙ-НОВИ: