Стефан Бурджев: Искаме Вашата подкрепа да продължим социалната си програма, да гарантираме стабилност и сигурност за семействата!

26.09.2022 13:20

Стефан Бурджев е народен представител в 44-ото и 46-ото Народно Събрание. Заемал е поста заместник-председател на Комисията по земеделието, храните и горите в 46-ото Народно Събрание.  Заместник министър на земеделието в последното редовно правителство. Магистър е по международни икономически отношения. Кандидат за народен представител от коалиция „БСП за България“.

  • Г-н Бурджев, близо 7 месеца бяхте заместник министър в едно проблемно министерство – това на земеделието…

12 години сектор “Земеделие“ беше тласкан в грешна посока – към феодализиране. Доста политическо надмощие получиха както ГЕРБ, така и ДПС. Заедно с българските земеделски производители нашият екип в министерството успя за 7 месеца да постигне повече, отколкото е направено досега за сектора.

Завършихме и предадохме на ЕК Стратегическия план на България по ОСП.  Предстои неговото одобряване до края на 2022 г. и начало на изпълнението му от 1 януари .2023 г. В плана са заложени 16 млрд. лв. подкрепа за земеделския сектор в България за следващите 5 години, увеличава се подкрепата за малките и средни стопани чрез засилване на преразпределителното плащане и налагане на тавани на директните плащания от 100 хил. евро на стопанство. В изпълнение на ангажимента за засилване на конкурентоспособността на българското земеделие правителството взе решение за увеличаване на държавното съфинансиране за развитие на селските райони от 15 на  60%.

  • Стартирахте и мерки за подпомагане на земеделските производители…

И така осигурихме безпрецедентни 3,4 млрд. лв. за българските земеделци до края на 2022 г.. Основни ни цели бяха осигуряване на продоволствената сигурност на страната и подпомагане на българските земеделци, така че те да бъдат конкурентоспособни и да произвеждат качествена продукция с висока добавена стойност на достъпна цена.

Какво говорят фактите: общият финансов ресурс, разпределен към земеделските стопани в България през 2019 г., възлиза на 2,9 млрд. лв. През 2020 г. – на 2,8 млрд. лв., през 2021 г. – 2,6 млрд. лв., а до края на 2022 г. близо 3,4 млрд. лв. държавни и европейски средства ще бъдат усвоени от производителите.

Паралелно продължи прилагането на съществуващите схеми за държавни помощи – за намаляване на щетите и преодоляване на последствията от природни бедствия; защита срещу болести по растенията и животните; опазване на генетичните ресурси; подпомагане за качествена земеделска продукция; инвестиционни мерки; данъчни облекчения. Докато през 2019 г. държавните помощи са възлизали на над 278 млн. лв., през 2020 г. – над 349 млн. лв., през 2021 г. – над 383 млн. лв., до края на 2022 г. те ще достигнат близо 1 млрд. лв.

Всички плащания към земеделските стопани са извършени спрямо утвърдения график. В края на юни 2022 г. приключи изплащането на средства за Кампания 2021 г. Над 96 хил. земеделски стопани получиха директни плащания от над 1,8 млрд. лв.“.

Предстои стартът на прием по общинската мярка 7.2 на стойност близо 300 млн. лв. за реконструкция на общинска инфраструктура, информира министър Иванов, като коментира: „Това, което правим, е революционно, в края на програмния период отваряме сериозен бюджет за общините“.

  • Заварихте и един голям проблем от доста години – горите…

Положихме много усилия за постигане на общ подход по предложението за регламент на ЕП и Съвета за обезлесяването.

Изградени са 43 склада към държавните горски стопанства и държавните ловни стопанства, като предстои те да станат 56, за директна продажба на дърва за огрев на местно население. Обемът дърва, който ще бъде осигурен за населението през 2022 г., е с 250 000 кубика повече спрямо 2021 г.

С цел прозрачност и нулева толерантност към корупцията  бяха предприети редица действия, сред които: регулярни и засилени извънредни проверки на дейността на редица дружества и структури от Министерство на земеделието, сред които контролът на БАБХ на ГКПП „Капитан Андреево“, „Напоителни системи“ ЕАД;  провеждаха се регулярни срещи с браншовите организации и МЗ бе в постоянен и пряк диалог с тях.

  • За 7 месеца проведохте десетки срещи с млади земеделци и фермери от цяла България, с кметове на общини в малки и големи райони от страната…

Акцентите в тях бяха възможностите за подпомагане на стопаните, подкрепата за чувствителните сектори, като животновъдство, овощарство, зеленчукопроизводство. Младите земеделци и животновъди поставиха въпроси, свързани с изравняване на възможностите им спрямо по-големите арендатори. Земеделските стопани изказаха благодарност за осигурената възможност от правителството за улеснения достъп до кредитиране от банкови институции.

Инициирах създаването на няколко Местни инициативни групи в област Плевен. Те се създават съгласно Програмата за развитие на селските райони, за разработването и прилагането на Стратегии за местно развитие. Програмата за развитие на селските райони 2014 – 2020 г., посредством мярка 19 „Водено от общностите местно развитие“ финансира създаването на местни инициативни групи и Стратегии за водено от общностите местно развитие, които обхващат не само селски, но и градски ареали, извън строителните граници на град с население над 30000 жители.

  • На тези избори БСП отива в малко по-различна роля – трябва да даде отчет за участието си в коалиционното правителство.

Както отбелязва многократно по време на срещите ни с хората в кампанията нашият лидер Корнелия Нинова, само за 6 месеца в много тежки кризи, каквито българската история не познава, в сложна коалиция, успяхме да докажем основната идеология и политика на БСП – грижата за хората и социалния образ на нашата партия. Най-важни теми за нас бяха икономиката и социалната политика – осигуряване на парите в бюджета за болници, училища и социални заведения и създаване на работни места, както и възможност да помогнем на семействата за увеличение на доходите.

Нека говорим с факти. Ето и някои от тях: Всяко българско семейство почувства участието на БСП в управлението – увеличихме майчинските от 380 на 710 лева, детските надбавки, и осигурихме безплатни детски градини. На младите семейства намалихме данъците. Увеличихме минималната работна заплата от 650 на 710 лева, както и ваучерите за храна от 80 на 200 лева. За 6 месеца средно със 167 лева се увеличиха пенсиите….

  • Но България сега се нуждае от правителство, което трябва да решава бързо и ефективно национални проблеми, засягащи живота и сигурността на гражданите…

Ние от Коалиция „БСП за България“ предлагаме 10 конкретни мерки за първите 100 дни. Категорично искаме таван на цените. Когато го предложихме преди 3 месеца звучеше като екзотика, а в момента половин Европа е на таван на цените.  Второ – свръхпечалбите от енергийните дружества да се изземат и да се преразпределят справедливо на хората и икономиката. Трето – общини, болници, детски градини, църкви да се върнат на регулирания пазар. Четвърто – да увеличим минималната заплата и тя да стане половината от средната, тоест 850 лв. от 2023 г. Пето – да преизчислим пенсиите с нов средноосигурителен доход, да увеличим вдовишките надбавки и най-накрая да се обединим за понятието “енергийно беден“!

Подкрепете ни с номер 28 на 2-ри октомври, за да продължим социалната си програма, да гарантираме стабилност и сигурност и за семействата, и за икономиката, за да има и по-добро бъдеще за всички ни!

Ако смятате, че съм заслужил доверието Ви, моята лична преференция като кандидат за народен представител от 15 МИР Плевен е 102!

Купуването и продаването на гласове е престъпление!

 

#тагове:

НАЙ-НОВИ: