Община Гулянци организира акция за събиране на излязло от употреба електрическо и електронно оборудване

21.09.2022 13:37
Община Гулянци организира акция за събиране на излязло от употреба електрическо и електронно оборудване (ИУЕЕО). Жителите на общината могат да предават неработещите електрически и електронни уреди, както и акумулатори и батерии на 24.09.2022 г. (събота) и 25.09.2022 г. (неделя ) от 08.00 ч. до 11.00 ч. и на 26.09.2022г. и 27.09.2022 г. от 07.00 ч. до 19.00 ч. в автопарка на община Гулянци /срещу базата на Георги Ангелов /на изхода на гр. Гулянци в посока с. Дъбован.
УРЕДИ ПОДЛЕЖАЩИ НА ПРЕДАВАНЕ СА:
ГОЛЕМИ ДОМАКИНСКИ УРЕДИ – ХЛАДИЛНИЦИ, ПЕРАЛНИ МАШИНИ И ДР.
МАЛКИ ДОМАКИНСКИ УРЕДИ – ПРАХОСМУКАЧКИ, ТОСТЕРИ, ЧАСОВНИЦИ, СЕШОАРИ, ЮТИИ И ДР.
ИЗЧИСЛИТЕЛНА И КОМУНИКАЦИОННА ТЕХНИКА – ПЕРСОНАЛНИ КОМПЮТРИ, ПРИНТЕРИ, ТЕЛЕФОНИ И ДР.
ПОТРЕБИТЕЛСКО ОБОРУДВАНЕ – РАДИО И ТЕЛЕВИЗИОННИ ПРИЕМНИЦИ И ДР.
ЕЛЕКТРИЧЕСКИ И ЕЛЕКТРОННИ ИНСТРУМЕНТИ – ШЕВНИ МАШИНИ, ДРЕЛКИ И ДР.
ОСВЕТИТЕЛНИ ТЕЛА – ЛУМИНИСЦЕНТНИ ЛАМПИ
СПОРТНИ СЪОРЪЖЕНИЯ, ИГРАЧКИ И ОБОРУДВАНЕ ЗА СВОБОДНОТО ВРЕМЕ – ЕЛЕКТРИЧЕСКИ ТРЕНАЖОРИ, ВИДЕОИГРИ И ДР.
УРЕДИ ЗА НАБЛЮДЕНИЕ И УПРАВЛЕНИЕ – ТЕРМОСТАТИ И ДР.
Призоваваме гражданите да се включат в акцията за разделно събиране и безвъзмездно предаване на горепосочените отпадъци. Нетретираните отпадъци от ИУЕЕО могат да бъдат опасни за човешкото здраве, а депонирани с общият поток битови отпадъци, опасните вещества попадат в почвата и водата, което води до необратими последствия за околната среда.
Нека опазим околната среда и предадем електрическите отпадъци за рециклиране ! Това призовават от Община Гулянци.
#тагове:

НАЙ-НОВИ: