„Топлофикация Плевен“ има дългосрочна политика за привличане на бъдещи енергетици

19.09.2022 13:29

В момента „Топлофикация Плевен“ търси да назначи на работа оператори за заместваща мощност и монтьори за ремонтен цех.

„В „Топлофикация Плевен“ най-търсените специалисти са топлоинженерите, както и инженери по автоматизация. В предприятието са необходими и много други специалисти, свързани с продажба на топлинна енергия и обслужване на клиенти. Най-често за тези отдели търсим икономически специалисти. Не на последно място имаме нужда и от професионалисти в областта на екологията и новите  технологии в енергетиката“. коментира инж. Йордан Василев, изпълнителен директор на „Топлофикация Плевен“. По думите му за изпълнение на целите на Европейската Зелена сделка, дружеството има нужда от специалисти, които са добре запознати с иновациите и новите технологии. Той изрази притеснение, че в последните години за съжаление липсват подготвени кадри.

Подборът на кадри протича на няколко етапа. Той обясни, че заедно с колегите обстойно разглеждат всички кандидатури, като най-важното за тях е образованието и опитът. Инж. Василев заяви, че на първоначалното и опознавателно интервю кандидатите имат възможност да научат повече за организацията и структурата на работа и интервюиращият екип се запознава с техните умения и компетенции, имащи отношение към позицията. На следващ етап инж. Йордан Василев обясни, че провеждат второто интервю със стеснен кръг кандидати. Той уточни, че правят стандартни тестове за способности, казуси и практически задачи. По думите му понякога с цел по-оптимално и бързо протичане, двете срещи с мениджърския екип се сливат в едно интервю, което е с по-голяма продължителност.

Според инж. Василев занапред най-търсените инженерни позиции в сектора им ще бъдат тези, свързани с възобновяемата и зелената енергия. „Според данни на Международната агенция по енергия в производството на чиста енергия се създават повече работни места в сравнение с индустрията, базирана на изкопаеми горива. Увеличението на работните места в тези сектори отразява промяната в глобалния пазар на труда, която се дължи на усилията за предотвратяване на климатичните промени.“ заяви инж. Йордан Василев. По думите му, ако бизнесът и образованието взаимно си помагат и работят заедно, младите ще бъдат по-добре подготвени за пазара на труда. Той беше категоричен, че бъдещите специалисти могат да открият възможностите за своето кариерно развитие и в българските топлофикации при гарантиране на по-добри условия за работа.

Инж. Йордан Василев беше категоричен, че за тях е важна мотивацията на кандидатите, желанието, което демонстрират да се учат и развиват.

На въпрос какво може би не знаят кандидатите за предприятието, изпълнителният директор заяви, че повечето хора, когато чуят топлофикация правят асоциация само с централа, която им осигурява отопление и гореща вода. „Може би малко знаят, че „Топлофикация Плевен“ е силно социално ориентирана компания. Освен основния предмет на дейност, ние инвестираме в проекти, свързани с опазване на околната среда и подкрепяме различни благотворителни, доброволчески и социални каузи.“ разказа инж. Йордан Василев.

#тагове:

НАЙ-НОВИ: